Leksikon Pelarian

Dikemaskini: 27 April 2021

Sejak penggubalan Konvensyen 1951 yang berkaitan dengan Status Pelarian, dasar penting dan dokumen panduan kebanyakannya telah dibangunkan dalam bahasa Inggeris. Sepanjang penglibatan UNHCR di Malaysia, pejabat ini telah menggunakan kedua-dua bahasa pengantar bahasa Inggeris dan Melayu untuk berkomunikasi dengan pihak kerajaan, masyarakat awam dan komuniti pelarian.

Menyedari jurang istilah piawai berkaitan pelarian dalam bahasa Melayu, UNHCR telah membangunkan Leksikon Pelarian: Terjemahan Istilah Berkaitan ke dalam Bahasa Melayu. NHCR mengenal pasti istilah biasa dalam bahasa Inggeris dan mendapatkan pakar teknikal dalaman yang merupakan penutur asli bahasa Melayu untuk menyediakan terjemahan praktikal yang boleh digunakan dalam bahasa vernakular biasa. Kira-kira 3,000 istilah yang biasa digunakan dalam konteks pelarian telah diterjemahkan.

UNHCR telah menyemak terjemahan ini dan juga merujuk kepada terjemahan yang digunakan oleh pihak berkuasa bahasa Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka. Leksikon Pelarian / Refugee Lexicon ini akan disemak dan dikemas kini secara berkala.

#ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY • Z

Z

Malay
Category of Word
Zaire
Zaire
Geographical areas
Zairians
Orang Zaire
Population groups
Zambia
Zambia
Geographical areas
Zambians
Orang Zambia
Population groups
Zanzibaris
Orang Zanzibaris
Population groups
Zen Buddhism
Buddhisme Zen
Belief Systems and religions
Zen Buddhists
Orang Buddha Zen
Population groups
Zimbabwe
Zimbabwe
Geographical areas
Zimbabweans
Orang Zimbabwe
Population groups
Zionism
Zionisme
Politics
Zoroastrians
Orang Majusi
Population groups
Zorostrianism
Zoroastrianisme
Belief Systems and religions
Zulus
Orang Zulu
Population groups