ဌာနထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာဂမၠိုင် ပ္ဍဲတွဵုရးပါလေတ်

မၞိဟ်လဵုမွဲဒှ်ဒှ် တၞိင်ပထမကီု၊ တၞိင်ဒုတိယကီု ညးဟွံဂွံထပက်လဝ် ဂဥုဲစဵုဒၞာယဲခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ဏီတံဂှ် ပ္ဍဲကဵုဗ္ဒမ်ဂဥုဲ(ရုင်ဂဥုဲ) မရေင်ကဵုလဝ်လၟေင် သၟဝ်တေံဂမၠိုင်ဂှ် မွဲဟွံသေင်မွဲ ထေက်ကဵုဆက်စၠောံဏာ အာတ်မိက်ကေတ် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ရ။ ဣဏံဂှ် ပါလုပ်မံင်သီုကဵု ညးထပက်လဝ် တၞိင်ပထမတုဲ ဆ္ဂး သွက်တၞိင်ဒုတိယ ဟွံကလိဂွံလဝ် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဏီရ။

တၞဟ်နသ္ဂောံကေတ်လဝ်ဒၞာဲအ္ခိင် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဇကုဂှ် ပ္ဍဲဗ္ဒမ်ဂဥုဲဂမၠိုင် မွဲဟွံသေင်မွဲ သ္ပဂုဏ်တုဲ ဆက်ဏာဖုင် ဟွံသေင်မ္ဂး ပလံင်ဏာလိက်အဳမေလ်ညိ။ တုဲ သွက်ဂွံထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာဂှ် အာဇရေင် ခဒမ်ဂဥုဲမကဵုလဝ်တ္ၚဲ စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဂှ်ညိ။ ကုညးဟွံမွဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်တံဂှ် ဟွံရေင်တၠုင်ကဵုရ။

ကာၚာ Kangar

Contact Details
Klinik Kesihatan Kampung Gial
Address: Kampung Gial, 02500 Kangar

Phone: +604 986 1177

Operating Hours: Monday-Thursday, 8:30AM-11:30AM, 2:00PM-3:30PM. Friday, 8:30AM-11:00AM, 2.45PM-4:00PM

Annura Clinic Medical & Surgery
Address: No. 58, Tingkat Bawah, Persiaran Putra, Taman Putra Utama, 01000 Kangar

Phone: +604 976 7878

Chenang Clinic
Address: No. 22, Ground Floor, K-Parc Business Center, 01000 Kangar

Phone: +604 970 5295

Klinik Remedic Kangar
Address: 277 & 279, Ground Floor, Jalan Baru Kangar-Alor Star, Taman Pengkalan Asam, 01000 Kangar

Email: enquiry2@zipzip.com.my

Phone: +604 977 3118

Poliklinik Dr. Azhar dan Rakan-Rakan (Cawangan Beseri)
Address: No. 17, Jalan Bukit Keteri, Taman Haz Melati, Beseri, 02450 Kangar

Phone: +604 938 2257

Poliklinik Dr. Azhar dan Rakan-Rakan (Cawangan Kangar)
Address: No. 18, Tingkat Bawah, Persiaran Putra, Taman Putra Utama, 01000 Kangar

Phone: +604 970 4146

PPV Offsite Masjid Alwi, Kangar
Address: Masjid Alwi, Pusat Bandar Kangar, 01000 Kangar

Phone: +6019 790 5507 / +6017 437 5007

Qualitas Health Klinik Menon
Address: No. 4-B & C, Jalan Raja Syed Alwi, 01000 Kangar

Phone: +604 976 1457

U.N.I. Klinik
Address: No. 13, Tingkat Bawah, Simpang Tiga Mata Ayer-Gial, 02500 Kangar

Phone: +6011 5661 9921

ကလော ပါလေတ် Kuala Perlis

Contact Details
Klinik Megah
Address: Tingkat Bawah, No. 13, Jalan Empat, Kompleks Perniagaan Kuala Perlis, 02000, Kuala Perlis

Email: klinikmegah.vaksin@gmail.com

Phone: +604 997 4257 / +6011 5648 2702

အရော Arau

Contact Details
Poliklinik Dr. Azhar dan Rakan-Rakan (Cawangan Jejawi)
Address: No. 3, Kompleks Perniagaan Utara Jejawi, Persiaran Utara, 02600 Arau

Phone: +604 970 4399

သေမ်ပါန် အာမ်ပါတ် Simpang Empat

Contact Details
Poliklinik Dr. Azhar dan Rakan-Rakan (Cawangan Simpang Empat Perlis)
Address: No. 9, Rumah Kedai, Taman Seri Sejahtera, Pekan Simpang Empat, 02700 Simpang Empat

Phone: +604 980 7969

ပတၚ် ဗေသာ Padang Besar

Contact Details
Poliklinik Dr. Azhar dan Rakan-Rakan (Cawangan Padang Besar)
Address: No. 11, Jalan Besar, Padang Besar, 02100 Padang Besar

Phone: +604 949 0698

သွက်ဂွံပြေန်ပ္တိတ် ဟွံသေင်မ္ဂး ပွမသုင်စောဲမ္ၚးလာင်မ္ဂး လၟေင်စရင်ဗ္ဒမ်ဂဥုဲပေင်ပေင် နကဵုဝှဴ PDF သၟဝ်ဏံ ဇကုတံင်ဂြဲဖျေံ ဂွံမာန်ရ။