ဌာနထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာ ပ္ဍဲတွဵုရး ကလာန်တာန်

မၞိဟ်လဵုမွဲဒှ်ဒှ် တၞိင်ပထမကီု၊ တၞိင်ဒုတိယကီု ညးဟွံဂွံထပက်လဝ် ဂဥုဲစဵုဒၞာယဲခိုဝ်ဝေဒ်-၁၉ ဏီတံဂှ် ပ္ဍဲကဵုဗ္ဒမ်ဂဥုဲ(ရုင်ဂဥုဲ) မရေင်ကဵုလဝ်လၟေင် သၟဝ်တေံဂမၠိုင်ဂှ် မွဲဟွံသေင်မွဲ ထေက်ကဵုဆက်စၠောံဏာ အာတ်မိက်ကေတ် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ရ။ ဣဏံဂှ် ပါလုပ်မံင်သီုကဵု ညးထပက်လဝ် တၞိင်ပထမတုဲ ဆ္ဂး သွက်တၞိင်ဒုတိယ ဟွံကလိဂွံလဝ် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဏီရ။

တၞဟ်နသ္ဂောံကေတ်လဝ်ဒၞာဲအ္ခိင် စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဇကုဂှ် ပ္ဍဲဗ္ဒမ်ဂဥုဲဂမၠိုင် မွဲဟွံသေင်မွဲ သ္ပဂုဏ်တုဲ ဆက်ဏာဖုင် ဟွံသေင်မ္ဂး ပလံင်ဏာလိက်အဳမေလ်ညိ။ တုဲ သွက်ဂွံထပက်ဂဥုဲစဵုဒၞာဂှ် အာဇရေင် ခဒမ်ဂဥုဲမကဵုလဝ်တ္ၚဲ စၟတ်တ္ၚဲချိင်ဂှ်ညိ။ ကုညးဟွံမွဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲချိင်တံဂှ် ဟွံရေင်တၠုင်ကဵုရ။

ဍုင်ပက်ခံက် (Bachok)

Contact Details
Klinik Perubatan Dr Nik Faiz
+609 764 4004 / +6010 884 7644 / +6014 314 7644

Available for adult and adolescents

U.N.I Klinik
+609 776 6000

Available for adult and adolescents

Klinik Fatah & Abdullah Cawangan Jelawat
+609 778 8993 / +6014 843 4069

Available for adult and adolescents

ဍုင်ဂဴမူသင် (Gua Musang)

Contact Details
Klinik Primer Gua Musang Sdn Bhd
+609 912 2045 / +6019 977 2567

Available for adult and adolescents

ဍုင်ကတ်တ ဗာရူ (Kota Bharu)

Contact Details
Klinik Ehsan
+609 549 5836

Available for adult and adolescents

Klinik Primer Tanjong Chat
+609 539 5436

Available for adult and adolescents

Klinik Dr Firdaus
+609 573 6572

Available for adult and adolescents

Klinik Ummah
+609 549 5836

Available for adult and adolescents

Klinik Lestari
+609 539 5436

Available for adult and adolescents

Klinik Perdana Cawangan Islah
+609 573 6572

Available for adult and adolescents

Klinik Haydar & Kamal
+609 549 5836

Available for adult and adolescents

Klinik Primer Cherang
+609 539 5436

Available for adult and adolescents

Klinik Primer Lembah Sireh Or Siti Sabariah Isma
+609 743 7780 / +609 738 5295

Available for adult and adolescents

Klinik Adilla
+609 748 9866 / +6019 680 5830

Available for adult and adolescents

Klinik Ikhtiar
+609 747 0377/ +6017 932 5929

Available for adult and adolescents

Klinik Safwa Kota Bharu
+609 747 0000 / +6011 3501 6789

Available for adult and adolescents

Klinik Rakyat
+609 765 7955

Available for adult and adolescents

Klinik Zaitun
+609 748 6337 / ?????+6018 911 0085

Available for adult and adolescents

Klinik Wakaf Siku
+609 744 0033 / ?????+6018 911 0085

Available for adult and adolescents

Klinik Saleha & Khairi
+609 764 1191 / +6017 923 6103

Available for adult and adolescents

Pusat Rawatan Al-Farhain
+609 788 8606

Available for adult and adolescents

Klinik Foo
+609 748 3518 / +609 743 5482

Available for adult and adolescents

Poliklinik Dr Azhar Dan Rakan-Rakan
+609 764 7969 / +6012 901 7517

Available for adult and adolescents

Poliklinik Al-Hafiz
+609 744 0720

Available for adult and adolescents

Klinik Lunar
+609 773 1341 / +6016 995 4996

Available for adult only

Poliklink Darulnaim
+609 774 6225

Available for adult only

Klink Fatah & Abdullah
+609 744 5268 / +609 778 8993 / +6014 843 4069

Available for adult and adolescents

Klinik Lee (Dr Muhammad Farid Zaidun)
+609 747 7284

Available for adult and adolescents

Pusat Rawatan Komuniti
+609 774 6076 / +6019 499 0585

Available for adult and adolescents

Klinik Srikota Kota Bharu
+609 744 7771 / +6011 5557 7771

Available for adult and adolescents

Klinik Primer Nilam Puri
+609 712 4007 / +6017 852 5254

Available for adult and adolescents

Klinik Nik Amir-Azmi
+609 747 9578

Available for adult and adolescents

Klinik Perdana Kubang Kerian
+609 765 4000 / +6013 989 6216

Available for adult and adolescents

Klinik Afiya
+6014 629 0847 / +6016 405 0847

Available for adult and adolescents

ခရိုင်ကွာလာ ကြာယ် (Kuala Krai)

Contact Details
Klinik Dr Azhar
+609 960 6951

Available for adult and adolescents

Klinik Primer Kuala Krai
+609 960 3368

Available for adult and adolescents

ဍုင်ပါသာမာတ် (Pasir Mas)

Contact Details
Klinik Perdana (Cawangan Tendong)
+60104190883

Available for adult and adolescents

Klinik Jo
+6097909879

Available for adult and adolescents

Klinik Dr Izzat
+6097903000 / +60105443001

Available for adult and adolescents

Klinik Pimer Tendong Sdn BHd
+6097181806 / +60127051145 / +60102091145

Available for adult and adolescents

Klinik Azhar
+6097913525 / +60137703525

Available for adult and adolescents

Klinik Lubok Jong
+60129285440

Available for adult and adolescents

ဍုင်ပါသာ ပူတေအ် (Pasir Putih)

Contact Details
Klinik Primer Tok Bali
+6097690539 / +60187010539

Available for adult and adolescents

Klinik Al-Farhain Pasir Puteh
+6097866077 / +601165516077

Available for adult and adolescents

ခရိုင်တနမာရ (Tanah Merah)

Contact Details
Klinik Ipoh
+609 954 4552

Available for adult and adolescents

Klinik Harmoni
+6011 1072 2115

Available for adult and adolescents

Klinik Intan
+6014 795 5679

Available for adult and adolescents

Klinik Dr Ramzi Tanah Merah
+609 955 2033 / +6019 581 2033

Available for adult and adolescents

ဍုင်တုမ်ပါတ် (Tumpat)

Contact Details
Poliklinik Optima
+609 719 0666 / +6019 265 3066

Available for adult and adolescents

Klinik Primer Wakaf Bharu
+609 719 0607

Available for adult and adolescents

Klinik Perdana (Cawangan Pasir Pekan)
+609 718 1094

Available for adult and adolescents

Klinik Dr Wan
+609 719 3306 / +6019 282 0014

Available for adult only

သွက်ဂွံပြေန်ပ္တိတ် ဟွံသေင်မ္ဂး ပွမသုင်စောဲမ္ၚးလာင်မ္ဂး လၟေင်စရင်ဗ္ဒမ်ဂဥုဲပေင်ပေင် နကဵုဝှဴ PDF သၟဝ်ဏံ ဇကုတံင်ဂြဲဖျေံ ဂွံမာန်ရ။