காலாவதியான ஆவணங்கள் செல்லுபடியாகும்

செவ்வாய்க்கிழமை / 12 மே 2020

மலேசியாவில் COVID-19 பரவுவதைக் கட்டுப்படுத்த பல மக்கள் கூட்டங்கள் இன்னும் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளதாலும், யு.என்.எச்.சி.ஆர்பிரதிநிதித்துவம் பொதுமக்களுக்கு மூடப்பட்டிருப்பதாலும், காலாவதியான யு.என்.எச்.சி.ஆர் அடையாள ஆவணங்கள் மாற்றப்படும் வரை செல்லுபடியாகும்.Share