Dukumiintiyada dhacay way sii shaqeynayaan

Tuesday / 12 May 2020

Maaddaama oo isku soo ururida dad badan ay wali mamnuuc tahay si loo xakameeyo faafitaanka COVID-19 ee Malaysia, sidoo kale a matalaada UNHCR wali ka xirantahay dadweynaha, Dukumintiyda aqoonsiga UNHCR ee dhacay wali way sii shaqeynayaan ilaa laga badelo.Share