Taageero

Sideen kuu caawin karnaa?

Adeega waxbarasho ee UNHCR

Adeegyada waxbarasho

Hel xarun waxbarasho

Adeega caafimaad ee UNHCR

Adeegyada caafimaad.

Hel macluumaadka la xiriira caafimaadka

Iska diiwaan-gelinta UNHCR

Iska diiwaan-gelinta UNHCR

Sidee isooga diiwaan-geliyaa UNHCR?

Diiwaan-gelinta ilmahaaga ee UNHCR

Diiwaan-gelinta ilmahaaga

Sidee u diiwaan-geliyaa ilmo hada ii dhashay?

Dib u dajinta UNHCR

Xalalka Qaxootiga

Maku laaban karaa wadankeygii ama ma aadi karaa meel kale?

Macluumaadka logu tala galay hay'adda

Ilaha xogta ee Hay'adaha

Macluumaadka loogu tala galay hay’adaha

Macluumaadka logu tala galay hay'adda

COVID-19

Caabuqa COVID-19, Tallaalka iyo Nidaamka Habraaca caadiga ah

Macluumaadka logu tala galay hay'adda

Ilaalinta Carruurta

Ilmaha khatarta kujira ee u baahan taageero iyo caawimaad

Macluumaadka logu tala galay hay'adda

Tacadiyada ku saleysan Jinsiga

Taageerada dadka ka badbaada tacadiyada ku saleysan jinsiga

Macluumaadka logu tala galay hay'adda

Go'aan ka gaadhista xaalada qaxootinimo

Hab shaqada qofka codsanaya illaalin caalami ah

Macluumaadka logu tala galay hay'adda

Wareysiyada fogaan ee araga ah

Macluumaadka ku saabsan wareysiyada fogaan araga ah ee UNHCR.

Macluumaadka logu tala galay hay'adda

Caafimaadka Maskaxda iyo Taageerada bulshada ee nafsiyeed

Adeegyada taageerada ee hay’daha au habwadaaga yihiin UNHCR

Macluumaadka logu tala galay hay'adda

Khayaamada iyo Musuqmaasuqa

macluumaadka kusaabsan khayaamada iyo musuqmaasuqa