கல்வி

மலேசியாவில், அகதிகள் மற்றும் தஞ்சம் கோரி வரும் குழந்தைகள் மற்றும் இளைஞர்கள் எந்த மட்டத்திலும் அரசுப் பள்ளிகளில் சேர அனுமதிக்கப்படவில்லை. UNHCR மற்றும் அதன் கூட்டாளர்களால் ஆதரிக்கப்படும் முறைசாரா சமூக அடிப்படையிலான கற்றல் மையங்கள் மூலம் மட்டுமே அவர்கள் கல்வியை அணுக முடியும். UNHCR ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தீபகற்ப மலேசியா முழுவதும் சுமார் 150 கற்றல் மையங்கள் உள்ளன, ஆனால் இது கற்றல் மையங்கள் அல்லது பணியாளர்கள் UNHCR இலிருந்து எவ்வித நிதி உதவியையும் பெறுகிறார்கள் என்று அர்த்தமல்ல.

உங்களுக்கு அருகிலுள்ள கற்றல் மையத்தைக் கண்டறிய, அகதிகள் மற்றும் புகலிடக் கோரிக்கையாளர்களுக்கான ஒவ்வொரு கல்வி மட்டத்திற்கும் கீழே உள்ள கற்றல் மையங்களின் பட்டியலைப் பார்க்கவும். ஒவ்வொரு கற்றல் மையமும் வெவ்வேறு கட்டணங்களை வசூலிக்கிறது மற்றும் சேர்க்கைக்கு வெவ்வேறு விதிகள் மற்றும் கொள்கைகளை கொண்டுள்ளது. எல்லா கற்றல் மையங்களும் கட்டணம் வசூலிப்பதில்லை. கற்றல் மையங்களின் கட்டணங்கள் மற்றும் கொள்கைகள் என்ன என்பதை அறிய நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளவும். நிதிக் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக, பள்ளிக் கட்டணத்திற்கான நிதி உதவியை UNHCR வழங்க முடியவில்லை.

கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள கற்றல் மையங்கள் இந்த வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்படையில் UNHCR ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. நீங்கள் UNHCR அங்கீகாரம் மற்றும் கீழே உள்ள பட்டியலில் சேர விரும்பும் கற்றல் மையமாக இருந்தால், மலேசியாவில் UNHCR கற்றல் மையங்களை அங்கீகரிக்கும் செயல்முறையைப் புரிந்துகொள்ள வழிகாட்டுதல்களைப் படிக்கவும்

மழலையர் பள்ளி / ஆரம்பக் குழந்தைப் பருவக் கல்வி

மழலையர் பள்ளி அல்லது ஆரம்பக் குழந்தைப் பருவக் கல்வி என்பது 3 வயது முதல் 6 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கான கல்வி. இது குழந்தைகளை ஆரம்பக் கல்விக்குத் தயார்படுத்தும்.

ஆரம்பக் குழந்தைப் பருவக் கல்வியானது மொழி மற்றும் சமூகத் திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கு மற்ற குழந்தைகள் மற்றும் ஆசிரியர்களுடன் உரையாடுவதில் கவனம் செலுத்துகிறது, மேலும் அடிப்படை தருக்க மற்றும் பகுத்தறிவு திறன்களை மேம்படுத்துகிறது குழந்தைகள், எழுத்துக்கள் மற்றும் எண்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார்கள் மற்றும் அவர்களின் சுற்றுப்புறங்களை ஆராய ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்

கற்றல் மையங்களின் கட்டணங்கள் மற்றும் கொள்கைகள் என்ன என்பதை அறிய நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளவும். நிதிக் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக, பள்ளிக் கட்டணத்திற்கான நிதி உதவியை UNHCR வழங்க முடியவில்லை. பின்வரும் கற்றல் மையங்கள் அகதிகள் மற்றும் புகலிடக் கோரிக்கையாளர்களுக்கு மழலையர் பள்ளி அல்லது ஆரம்பக் குழந்தைப் பருவக் கல்வியை வழங்குகின்றன.

ஆரம்ப / தொடக்கக் கல்வி

ஆரம்பக் கல்வி 6 முதல் 13 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கானது. இது அவர்களுக்கு வாசிப்பு, எழுதுதல் மற்றும் கணிதம் ஆகியவற்றைக் கற்றுக்கொடுக்கிறது. இடைநிலைக் கல்வி மற்றும் அதற்கு அப்பால் குழந்தைகளைத் தயார்படுத்தும் வகையில், அறிவு மற்றும் தனிப்பட்ட வளர்ச்சியின் அனைத்து பகுதிகளிலும் கற்றலுக்கான அடித்தளத்தை இது வழங்குகிறது அதை முடிக்க பொதுவாக ஆறு ஆண்டுகள் ஆகும்.

கற்றல் மையங்களின் கட்டணங்கள் மற்றும் கொள்கைகள் என்ன என்பதை அறிய நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளவும். நிதிக் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக, பள்ளிக் கட்டணத்திற்கான நிதி உதவியை UNHCR வழங்க முடியவில்லை. பின்வரும் கற்றல் மையங்கள் அகதிகள் மற்றும் புகலிடக் கோரிக்கையாளர்களுக்கு ஆரம்பக் கல்வியை வழங்குகின்றன.

இடைநிலைக் கல்வி

இடைநிலைக் கல்வி 14 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கானது. இது ஆரம்பக் கல்வியைப் பின்பற்றுகிறது மற்றும் குழந்தைகள் ஆரம்பக் கல்வியில் கற்ற மதிப்புகளை வளர்த்து, எழுத்தறிவு மற்றும் எண்ணியல் திறன்களை மேம்படுத்துகின்றனர். இடைநிலைக் கல்வியில், குழந்தைகள் ஆழ்ந்த அறிவைப் பெறுகிறார்கள், ஏனெனில் அவர்கள் பாட நிபுணர்களால் கற்பிக்கப்படுகிறார்கள்.

கற்றல் மையங்களின் கட்டணங்கள் மற்றும் கொள்கைகள் என்ன என்பதை அறிய நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளவும். நிதிக் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக, பள்ளிக் கட்டணத்திற்கான நிதி உதவியை UNHCR வழங்க முடியவில்லை. பின்வரும் கற்றல் மையங்கள் அகதிகள் மற்றும் புகலிடக் கோரிக்கையாளர்களுக்கு இடைநிலைக் கல்வியை வழங்குகின்றன.

உயர்நிலை / இரண்டாம் நிலை / மூன்றாம் நிலை கல்வி

இரண்டாம் நிலை அல்லது மூன்றாம் நிலை கல்வியை உயர்கல்வி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது இடைநிலைக் கல்வியை முடித்த பின் வரும் நிலையாகும். இது முறையான கற்றலின் கட்டாயமற்ற இறுதிக் கட்டமாகும். அங்கு மாணவர்கள் சிறப்புத் துறைகளைத் தேர்வு செய்கிறார்கள். பின்னர் அவர்கள் கல்விப் பட்டம் பெறவும், தொழில் வல்லுநர்களாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட துறைகளில் வாழ்க்கையைத் தொடரவும் உதவும்.

மலேசியாவில், அகதிகள் மற்றும் புகலிடக் கோரிக்கையாளர்கள் பொதுக் கல்லூரிகள் மற்றும் உயர் கல்வி நிறுவனங்களுக்குச் செல்ல அனுமதி இல்லை. குறைந்த எண்ணிக்கையிலான அகதி இளைஞர்கள் தனியார் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் இரண்டாம் நிலை மற்றும் உயர்கல்வி திட்டங்களில் சேர முடிந்தது. தனியார் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் அதிக கட்டணம் வசூலித்தாலும், சில நேரங்களில் அகதிகளுக்கு கல்வி உதவித்தொகை மற்றும் தள்ளுபடி கட்டணங்களை வழங்குகின்றன. UNHCR ஆனது பிரிக்ஃபீல்ட்ஸ் ஆசியா கல்லூரி (Brickfields Asia College)(BAC) கல்விக் குழுவான மேக் இட் ரைட் மூவ்மென்ட் (Make It Right Movement) போன்ற தனியார் உயர்கல்வி நிறுவனங்களுடன் கூட்டாண்மைகளை உருவாக்கியுள்ளது. BAC இல் கிடைக்கும் படிப்புகள் மற்றும் வாய்ப்புகள் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, Make It Right Movement ஐ பார்வையிடவும்.

மலேசியாவிற்கு வெளியே உள்ள சில கல்வி நிறுவனங்கள், உலகில் எங்கும் இருக்கும் அகதிகளுக்கு உதவித்தொகையை வழங்குகின்றன, மேலும் எப்போதாவது உதவித்தொகை வென்றவர்களுக்கு கல்வி நிறுவனத்தின் நாட்டிற்குச் சென்று படிக்க உதவலாம். இந்த உதவித்தொகை பற்றிய தகவலுக்கு அகதிகளுக்கான உதவித்தொகை வாய்ப்புகளைப் பார்வையிடவும் மற்றும் மலேசியாவில் அகதிகளுக்குக் கிடைக்கும் உதவித்தொகைகளை இங்கே தேடவும்

UNHCR ஆனது ஒருங்கிணைப்பு கற்றல் மூலம் கற்றல் வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க பாடுபடுகிறது. இது ஒரு புதுமையான உயர்கல்வி வடிவமாகும், இது தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி நேருக்கு நேர் மற்றும் ஆன்லைன் கற்றலை ஒருங்கிணைக்கிறது. தொலைதூரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் மாணவர்கள் அல்லது உயர்கல்விக்கான அணுகல் இல்லாத மாணவர்கள் உயர்நிலைப் பல்கலைக்கழகங்களுடன் இணைவதற்கு இது உதவுகிறது. 2010 முதல், 23 நாடுகளில் 25,000 கற்கும் அகதிகள் Coursera போன்ற தளங்களில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட கற்றல் திட்டங்களில் பங்கேற்றுள்ளனர். உலகில் எங்கும் இருக்கும் அகதிகள் Coursera ஐ எவ்வாறு அணுகலாம் என்பது பற்றிய மேலும் தகவலுக்கு Coursera ஐப் பார்வையிடவும்.