تعطیلی دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ۳۰ آوریل ۲۰۲۱

پنج‌شنبه / 29 آوریل 2021

لطفاً مطلع باشید که دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به مناسبت روز کارگر جمعه، ۳۰ آوریل ۲۰۲۱ تعطیل خواهد بود. سازمان فعالیت خود را از روز دوشنبه، ۳ می ۲۰۲۱ از سر می گیرد.

خط تلفن دستگیری و بازداشت همچنان برای امور مربوط به گزارش دستگیری و بازداشت با شماره تلفن ۰۶۰-۶۰۲-۰۱۲ از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۴:۰۰ بعد از ظهر قابل تماس است.Share