မလေးရှားနိုင်ငံအဝန်း လည်ပတ်ဆောင်ရွက် ထိန်းချုပ်မိန့်များ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Monday / 11 January 2021

ကိုဗစ်-၁၉ ဖြစ်ပွားမှုများပြားလာခြင်းကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် မလေးရှား အစိုးရသည် လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ထိန်းချုပ်မိန့်(MCO), အခြေအနေပေါ် မူတည်သော လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ထိန်းချုပ်မိန့်(CMCO)နှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ထိန်းချုပ်မိန့်(RMCO)များအား နိုင်ငံအဝန်း ပြန်လည်၍ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။

လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ထိန်းချုပ်မိန့်များသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် စတင်၍ ၁၄ရက်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပါသည်။

လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ထိန်းချုပ်မိန့်(MCO)

ပီနန်း၊ ဆလန်ဂေါ၊ ကွာလာလမ်ပူ၊ ပူထရာဂျာယာ၊ လဘွမ်း၊ မလက္ကာ၊ ဂျိုဟိုးနှင့် ဆာဘား

အခြေအနေပေါ် မူတည်သော လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ထိန်းချုပ်မိန့်(CMCO)

ပါဟန်း၊ ပဲရက်ခ်၊ နီဂရီ ဆမ်ဘီလန်း၊ ကဒက်၊ တီရန်ဂန်နူးနှင့် ကလန်တန်း

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ထိန်းချုပ်မိန့်(RMCO)

ပါလစ်နှင့် ဆာရဝက်Share