လိမ်လည်လှည့်ဖြားသော အစီအစဉ်များ၊ လိမ်ညာခြင်းနှင့် ယူအန်အိတ်ချ်စီအာကို နားလည်မှုလွဲမှားစွာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း

Monday / 22 June 2020

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာနှင့် ပတ်သက်သည်ဟု ဟန်ဆောင်လိမ်လည်သူများမှ ရန်ပုံငွေ လိမ်လည်ကောက်ခံသည့် တိုင်ကြားစာများကို ယူအန်အိတ်ချ်စီအာမှ လက်ခံရရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ထောက်ခံသူများနှင့် အများပြည်သူများအား ယင်းကဲ့သို့ လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများကို သတိထားနိုင်ရန် အသိပေးလိုပါသည်။

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ ရန်ပုံငွေကောက်ခံသူသည် တရားဝင်ဖြစ်ကြောင်း မည်ကဲ့သို့ သင်သိနိုင်သနည်း။

  • ကျွန်ုပ်တို့၏ ရန်ပုံငွေ ကောက်ခံသူများအား ကုန်တိုက် သို့မဟုတ် လမ်းများပေါ်တွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။ ယူအန်အိချ်စီအာကို ကိုယ်စားပြုသော ရန်ပုံငွေကောက်ခံသူများသည် ထင်သာမြင်သာရှိသော ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ အမှတ်တံဆိပ်ပါ အင်္ကျီကို ၀တ်ဆင်ထားပြီး ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားနှင့် ဆက်စပ်သည့် မှတ်ပုံတင်တံဆိပ်နှင့် တရားဝင်အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများကို ကိုင်ဆောင်ထားကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ယူအန်အိချ်စီအာ၏ သတင်းအချက်အလက်များ၊ ရောင်စုံအလံများနှင့် လက်ကမ်းစာစောင်များအပါအဝင် ရန်ပုံငွေမြင့်တင်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကိုလည်း ကိုယ်ဆောင်ထားကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည် သံသယဖြစ်ပါက ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး တရားဝင်ဟုတ် မဟုတ်အတည်ပြုရန် ယူအန်အိတ်ချ်စီအာကို ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သည်။
  • ကျွန်ုပ်တို့၏ ရန်ပုံငွေကောက်ခံသူများသည် သင့်အား လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အီးမေးလ်/ စာတို ပို့၍ဖြစ်စေ ငွေသား ပေးရန် မည်သည့်အခါမျှ တောင်းဆိုမည် မဟုတ်ပါ။ လှူဒါန်းမှုများအားလုံးကို လုံခြုံစိတ်ချရသော ခရက်ဒစ်ကဒ် နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ခရစ်ဒစ်ကဒ်နှင့် ဒဲဘစ်ကဒ်ဖြင့်သာ ပြုလုပ်သည်။
  • အကယ်၍ သင်သည် ယူအန်အိတ်ချ်စီအာမှ သံသယဖြစ်ဖွယ် အချက်အလက်များကို အီးမေးလ်များ သို့မဟုတ် စာတိုများမှတဆင့် လက်ခံရရှိပါက အတည်နိုင်ရန်အတွက် ကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု၍ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ်ပါ။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ထုတ်မပေးပါနှင့်။ သို့မဟုတ် အကယ်၍ အီးမေးလ် သို့မဟုတ် စာတိုများ၏ စစ်မှန်မှုကို မယုံကြည်ပါက မည်သည့် ငွေပေးချေခြင်း သို့မဟုတ် လှူဒါန်းခြင်းများကို မပြုလုပ်ပါနှင့်။
  • အတည်ပြုစီစစ်ရန် သို့မဟုတ် သံသယဖြစ်ဖွယ် အချက်အလက်များကို တိုင်ကြားရန်အတွက် +(603) 2773 2828 သို့မဟုတ် donormalaysia@unhcr.org သို့ အီးမေးလ်ပို့ပြီး ကျွန်ပ်တို့ကို ဆက်သွယ်နိုင်သည်။

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် မလျော်ကန်သော ကျင့်ဝတ်များ၊ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဆိုင်ရာ အပြုအမူများကို လက်ခံခြင်းလုံးဝမရှိသည့် မူဝါဒကို ကျင့်သုံးကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားထားပါ။ ဤအစီအစဉ်များတွင် ကုလသမဂ္ဂ / ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ / ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ မလေးရှား နာမည်၊ တံဆိပ် သို့မဟုတ် အမှတ်အသားလက္ခဏာများကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ အသုံးပြုခြင်းသည် ဥပဒေနှင့် မညီပါ။ ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကို သင့်လျော်သော အရေးယူ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များထံ တင်ပြရမည်။Share