စာတို(SMS)မှတဆင့် ဖုန်းနံပါတ်များပြောင်းလဲအသိပေးခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းခြင်း

Thursday / 28 October 2021

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ စာရွက်စာတမ်းကိုင်ဆောင်သူများအတွက် ဖုန်းနံပါတ်များ ပြောင်းလဲအသိပေးရန် စာတို(sms)ဝန်ဆောင်မှုကို ဆိုင်းငံ့ခြင်းမရှိဘဲ ချက်ခြင်းရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။

ဒုက္ခသည်များနှင့် ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူများသည် ဒုက္ခသည်မလေးရှားဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ အွန်လိုင်းဖောင်မှတဆင့် ဖုန်းနံပါတ်များကို ဤနေရာတွင် ဆက်လက်၍ ပြောင်းလဲ အသိပေးနိုင်သည်။

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ မလေးရှားသည် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့် စာတို(sms)များမှတဆင့် ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ စာရွက်စာတမ်းကိုင်ဆောင်သူများကို ဆက်သွယ်သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့် သင်နောက်ဆုံးအသုံးပြုနေသည့် ဖုန်းနံပါတ်များကိုယူအန်အိတ်ချ်စီအာတွင် ကျေးဇူးပြု၍ အသိပေးပါ။Share