Notís ókkol

KOVÍD-19 Fúk Maijjóo né Nóomaró – Nizebaze Zanai dibar Fórom

UNHCR re rejisthar goijjéde refúji ar sáara tuwoya ókkol ór bútore KOVÍD-19 ór fúk maijjéde manúic zon ókkol ór maalumat óre tulér ta’áke hodún maincé fúk maijjéde ar hodún é nóo marede yían buzí faribellá. Meérbanigorí, monot raikkóo de ki, yián siríf rejisthar...

SMS ór zoriya Fún Nombór Zanaidoon óre Bongora giyé

UNHCR or habosfonna doijjedé hítarallá fún nombór zanaidibar SMS ór khédmot óilde ehón óite ar khédmot ót nái. Refúji ar sáara tuwoya ókkol é tarár fún nombór óre onláin (yáni neth) óttu Refugee Malaysia wébsáith ór fórom ór zoriya eçé zanaidiyat táai faribóu. UNHCR...

Ampang & Kajang ór QFFD Klínik ót KOVÍD-19 ór Fúk maroon

Ampan ar Kajang ót, Qatar Fund for Development (QFFD) klínik ókkolóre, refúji, sáara tuwoya ar habosfonna sára manúic ókkol ollá fúk maribellá kúille. Uitará ré zana zadde, zará ehón óo honó KOVÍD-19 ór fúk nóo mare, tuáñra nisor liínk óre siban mari yáto liís gorí...

UNHCR or Apuáinmén ókkol (29 tarík, 9 mác, 2021)

UNHCR or Ofís ehón óo eéñté áñçi aái golibellá nóo kúle. Phase 2 of National Recovery Plan (yáni Deçóre Wapes torki goríbar Felán) ór Tobka 2 ar híbar ain-kaanun ókkol mouzin, UNHCR e Kuala Lumpur, Selangor ar Putrajaya’t asé dé refúji ar sáara tuwoya ókkol óre Ofís...

KOVÍD-19 ór Paabontir Tole UNHCR or Bidec zaitókiyot oibár Karuwai

Kovíd-19 sóroon óre bongoribár kaanun ókkol ór zoriya, sofór ór paabondi ókkol uddwá, bidec zaitókiyot óibar karuwai ar decór baáre neela ókkol óre duniai agagura, Malaysia't uddwá hóraf asór gorágiyé. Malaysiar Hókumot ór aám manúic ór sehét ollá diyedé mocuwara ar...

Dorhás Kúille:Tesára tobkar Elóm ollá Fugee HiEd Scholarship

Malaysia't tákedde zehonó mone hoóddé refúji foróinná fuain ókkol ollá uñsol tobkar elóm háasel goribellá uggwá scholarship (yáni thiñya-foicár modot) ollá dorhás dito saád dé hítarallá ehón registhrecén kúla asé. Mone hoóddé hítarattú tará dusára tobkar elóm...

UNHCR or Noiya Verify Plus App

UNHCR or Verify Plus óilde uggwá mubáil lói estemal goredé noiya soófthwáir zibá ehón Google Play Store ar Apple App Store óttu maana lamailoi faribá. E noiya soófthwáir gwá yé 'UNHCR Verify MY' soófthwáir ór bodhoilla, ar UNHCR ór ID ókkol óre zañsai goríbellá...