[به روز شده] قانون کنترل تردد مشروط (CMCO) دستورالعمل مربوط به ۹ نوامبر تا ۶ دسامبر ۲۰۲۰

سه‌شنبه / 10 نوامبر 2020

در راستای قانون کنترل تردد مشروط (CMCO) که توسط دولت مالزی اعلام شده است، لطفا توجه داشته باشید که دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود.

لطفا به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان مالزی مراجعه نکنید، مگر اینکه با شما تماس گرفته شود.

به روزرسانی های مربوط به این موضوع در وب سایت Refugee Malaysia ارسال خواهد شد. لطفاً برای آگاهی از آن، وب سایت را مرتباً بررسی کنید.Share