خط تلفن کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مخصوص گزارش دستگیری و بازداشت : تغییر ساعت کاری

دوشنبه / 14 دسامبر 2020

لطفاً مطلع باشید که در ساعت کاری خط تلفن ويژه دستگیری و بازداشت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تغییری ایجاد شده است. این خط ویژه به شماره ۰۱۲۶۳۰۵۰۶۰ می تواند برای گزارش دستگیری و بازداشت در زمان های زیر استفاده شود:

روزهای هفته (دوشنبه تا جمعه)

۸ صبح الی ۶ بعد از ظهر

روزهای آخر هفته (شنبه تا یکشنبه)

۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر

گزارشات مربوط به دستگیری و بازداشت را می توان از طریق صفحه تماس با وب سایت پناهندگی مالزی نیز به آدرس www.refugeemalaysia.org/contact انجام داد.Share