ثبت نام فرزند شما

اخذ شناسنامه و افزودن نوزاد تازه متولد شده شما در پرونده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد.

چگونه می توان تولد یک نوزاد را ثبت کرد؟

اگر به تازگی بچه دار شده اید، شما باید تولد او را ثبت کنید و برای آنها شناسنامه بگیرید، تا بتوانید آنها را در پرونده خود اضافه کنید. اگر شما این کار را در عرض ٦٠ روز از تولد نوزاد انجام دهید هیچ هزینه ای نخواهد داشت. پس از ٦٠ روز، ممکن است هزینه هایی از شما گرفته شود.

مرحله ١: فرم های ثبت نام تولد را دریافت کنید.

فرم های ثبت درخواست را در بیمارستانی که نوزاد آنجا متولد شده است دریافت کنید، یا از اداره ثبت ملی (JPN)، که اداره ثبت احوال مالزی (NRD) است، دریافت کنید.

مرحله ٢: با فرم های تکمیل شده و مدارک مورد نیاز به اداره ثبت ملی (JPN) مراجعه کنید.

برای ثبت نام تولد نوزاد باید موارد زیر را همراه داشته باشید:

برخی از فرم های شناسایی:: کارت های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد/ کارت های انجمن/ گذرنامه ها – اصل و کپی آن ها؛
گواهی ازدواج، گواهی طلاق والدین (در صورت وجود) – اصل و کپی؛
تأیید گواهی تولد از بیمارستان، یا گزارش پلیس در صورت زایمان نوزاد در خانه – اصل؛
فرم درخواست ثبت تولد – اصل و کپی (https://www.jpn.gov.my/wp-content/uploads/2014/07/jpnlm01.pdf, فقط برای مرجع)
دفترچه معاینه قبل از تولد (دفترچه معاینه زایمان) – اصل
اگر شما یک زوج غیر مسلمان غیر مزدوج هستید، شخصی که ادعا می کند پدر کودک است باید همراه با مادر فرزند، گواهی ثبت تولد را امضا کند. در غیر این صورت، اطلاعات پدر در شناسنامه درج نمی شود.

ما به شما توصیه می کنیم در صورت امکان از یک فرد مالایی زبان کمک بگیرید.

اگر نوزادی در حین این که مادر در بازداشت است متولد شود، اداره مهاجرت آن بازداشتگاه باید در ثبت تولد و دریافت شناسنامه نوزاد کمک کند، از آنجایی که مادر و نوزاد هر دو تحت نظارت اداره مهاجرت هستند.

چه کسی می تواند این کار را انجام دهد؟

والدین، سرپرستان قانونی یا هر شخصی که از تولد آگاهی دارد در صورتی که مدارک مورد نیاز را به همراه داشته باشند،می توانند برای ثبت تولد اقدام کنند.

اداره ثبت ملی (JPN) کجاست؟

شما می توانید به هر شعبه ای که در اینجا ذکر شده است مراجعه کنید: https://www.jpn.gov.my/alamat-cawangan/

اگر می توانید فرزند خود را در کوالالامپور ثبت نام کنید، توصیه می کنیم به این دفتر مراجعه کنید:

NRD/JPN خیابان داتو
ساختمان دولتی جالان دوتا (مجتمع دولتی توانکو عبدالحلیم)
پابلیکا دوتاماس، ١، جالان دوتاماس، سولاریس دوتاما،
۵٠۴٨٠ کوالالامپور

چگونه نوزاد تازه متولد شده خود را در پرونده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد خود اضافه کنید؟
اگر قبلاً در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ثبت نام کرده اید، می توانید فرزند تازه متولد شده خود را در پرونده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خود اضافه کنید.

مرحله ١: دریافت شناسنامه

هنگامی که مراحل فوق را برای ثبت تولد نوزاد خود انجام دادید، شما شناسنامه را دریافت خواهید کرد که برای اضافه کردن نوزاد به پرونده خود در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مورد نیاز است.

مرحله 2: به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مراجعه کنید

افراد نمی توانند بدون وقت قبلی به سازمان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مراجعه کنند، اما برای اضافه کردن نوزاد تازه متولد شده خود در پرونده تان، این کار مجاز است. برای این منظور می توانید از دوشنبه تا جمعه بین ساعات ٨ صبح تا ١١ صبح به همراه نوزاد خود به سازمان مراجعه کنید. شما باید مدارک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و همچنین گواهی تولد نوزاد خود را همراه داشته باشید.

توجه:به موجب شرایط کووید-۱۹، سازمان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در حال حاضر مراجعه حضوری نمی پذیرد. لطفا بدون وقت قبلی به سازمان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مراجعه نکنید. برای موضوعات مربوط به اضافه کردن اعضای خانواده، لطفاً از ساعت ٨ صبح تا ۴ بعدازظهر، دوشنبه تا جمعه، با شماره تلفن ویژه ثبت نام از طریق شماره ٠١٧۶١۴٣٨١٠ تماس بگیرید.