ကနေဒါနိုင်ငံသား ၅ဉီး စုပေါင်းပြီး စပွန်စာပေးသည့်အစီအစဉ် – ယူအန်အိတ်ချ်စီအာမှ မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်။

Tuesday / 06 April 2021

ကနေဒါနိုင်ငံသား ၅ဉီးစုပေါင်းပြီး စပွန်စာကိစ္စ စီစဉ်ရာတွင် ဒုက္ခသည်အဆင့်အတန်း သက်သေပြရန်အတွက် တောင်းဆိုမှုများကို ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ မလေးရှား အနေဖြင့်လက်ခံရရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးသည် ထိုကဲ့သို့သော စာရွက်စာတမ်းများကို ထုတ်ပေးခြင်း မပြုကြောင်းသတိပြုပါ။ ၎င်းအစား ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလမှ စ၍ ကနေဒါအစိုးရနှင့် ယူအန်အိတ်ချ်စီအာအကြား စနစ်တစ်ခုကို ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ကနေဒါအစိုးရ အနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့သော လျှောက်လွှာတင်ထားသူများ၏ ဒုက္ခသည်အဆင့်အတန်းကို ယူအန်အိတ်ချ်စီအာနှင့်အတူ အတည်ပြုပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ယင်းအစီအစဉ်ကို စိတ်ဝင်စားသူတိုင်းသည် လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ၎င်းတို့၏ ယူအန်အိချ်စီအာ စာရွက်စာတမ်းမိတ္တူကို ပူးတွဲ၍ လျှောက်ထားရန် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အကြံပေးလိုပါသည်။Share