برنامه حمایت مالی گروه ۵ کانادا: تأیید شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد

سه‌شنبه / 06 آوریل 2021

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مالزی اخیرا درخواست های دریافت نامه تصدیق وضعیت پناهندگی در رابطه با برنامه حمایت مالی گروه ۵ کانادا دریافت کرده است. لطفاً توجه داشته باشید که دفتر ما چنین تصدیق نامه ای را صادر نمی کند. بلکه به این منظور، از ژانویه سال ۲۰۲۰ سیستمی بین دولت کانادا و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ایجاد شده است، که دولت کانادا از آن طریق می تواند وضعیت پناهندگی آن دسته از افرادی را که چنین درخواست هایی در دست اقدام دارند، بررسی کند.

به همین ترتیب به افرادی که علاقه مند به شرکت در این برنامه هستند توصیه می کنیم که با ضمیمه یک نسخه از سند کمیساریای عالی پناهندگان خود به برنامه ، روند درخواست را ادامه دهند.Share