قرار ملاقات های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (۵ مارس ۲۰۲۱)

جمعه / 05 مارس 2021

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تماس با پناهندگان و پناهجویان را برای مراجعه حضوری به سازمان جهت تمدید مدارک و مصاحبه های ثبت نام آغاز خواهد کرد. با توجه به مقررات کنترل رفت و آمد مشروط (CMCO) و روش های عملیاتی استاندارد آن، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تماس را با افرادی که فقط درمناطق کوالالامپور و سلانگور هستند، آغاز خواهد کرد. لطفاً تا زمانی که سازمان با شما تماس نگرفته است به سازمان مراجعه نفرمایید.

به هنگام مجاز شدن سفر بین ایالتی، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تماس تلفنی با افرادی که از ایالت های دیگر خارج از کوالالامپور و سلانگور هستند را آغاز خواهد کرد. اگر در کوالالامپور یا سلانگور زندگی نمی کنید، به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مراجعه نکنید.

کسانی که برای قرار ملاقات با آنها تماس گرفته شده است تاریخ و ساعت مراجعه به سازمان به آنها داده می شود. شما یک پیام کوتاه جهت تأیید که شامل تاریخ و زمان قرار ملاقات شما است، دریافت خواهید کرد. قبل از اینکه به شما اجازه ورود داده شود، باید پیام تأیید را در مرکز پذیرش نشان دهید. از کسانی که بدون قرار ملاقات به سازمان مراجعه میکنند، خواسته می شود که فوراً آنجا را ترک کنند.Share