ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ စာရွက်စာတမ်းများ

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများကို ယူအန်အိတ်ချ်စီအာတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် လူတစ်ဦးချင်းစီအား ထုတ်ပေးပြီး မတူညီသော နံပါတ်နှစ်ခုကို ဖော်ပြထားသည်။

  • တူညီသော ယူအန်အိတ်ချ်စီအာဖိုင်နံပါတ် (file number) အား စာရွက်စာတမ်းကိုင်ဆောင်ထားသူ၏ မိသားစုဝင်အားလုံးကို ပေးဝေထားပြီး
  • တစ်ဦးချင်းစီတွင် ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ် (individual number) အသီးသီး ရှိကြသည်။

ဤနံပါတ်များသည် သင်ကိုင်ထားသည့်စာရွက်စာတမ်းပေါ်ရှိ မတူညီသောနေရာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် အောက်ပါနမူနာစာရွက်စာတမ်းများကို ကျေးဇူးပြု၍ ကြည့်ပါ။

ဖိုင်နံပါတ် ပုံစံအဟောင်းနှင့် ဖိုင်နံပါတ်ပုံစံအသစ်

ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ရက်နေ့ ၂၀၂၁ခုနှစ်မတိုင်မီ ယူအန်အိတ်ချ်စီအာတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းတွင် ဖိုင်နံပါတ်များရှိကြပြီး ယင်းတွင် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ “C” ပါဝင်သည်။ ထုတ်ပေးခဲ့သည့် ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ စာရွက်စာတမ်းအားလုံးတွင် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ “C” သည် ဆက်လက်၍ ပါဝင်နေမည်ဖြစ်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ရက်နေ့ ၂၀၂၁ခုနှစ်မှစတင်၍ ယူအန်အိတ်ချ်စီအာတွင် မှတ်ပုံတင်သည့် တစ်ဦးချင်းစီတိုင်းတွင် ဖိုင်နံပါတ်တစ်ခုရှိမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို “ – ” သင်္ကေတဖြင့် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ “C” ကို အစားထိုး အသုံးပြုသည်။ ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ စာရွက်စာတမ်းများတွင် ပါဝင်သော ဖိုင်နံပါတ်အသုံးပြုထားသည့် ပုံစံသည် ဆက်လက်၍ အကျုံးဝင်သည်။

123-45C67890

(ပုံစံအဟောင်း)

123-45-67890

(ပုံစံအသစ်)

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာကတ်

မူရင်းအထောက်အထားကို မိတ္တူကူးထားသော တရားဝင်စာရွက်စာတမ်း (CTC letter)

စဥ်စားနေဆဲကာလတွင် ထုတ်ပေးသော စာရွက်စာတမ်း(UC letter)

ရက်ချိန်းကတ်

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာတွင် စာရင်းမသွင်းရသေးသော်လည်း မှတ်ပုံတင်ရန် ရက်ချိန်းယူထားသူများအား ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ ရက်ချိန်းကတ် ရည်ညွှန်းနံပါတ်နှင့်အတူ အောက်ပါ ရက်ချိန်းကတ်ကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။