ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ စာရွက်စာတမ်းများ

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများကို ယူအန်အိတ်ချ်စီအာတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် လူတစ်ဦးချင်းစီအား ထုတ်ပေးပြီး မတူညီသော နံပါတ်နှစ်ခုကို ဖော်ပြထားသည်။

  • တူညီသော ယူအန်အိတ်ချ်စီအာဖိုင်နံပါတ်အား စာရွက်စာတမ်းကိုင်ဆောင်ထားသူ၏ မိသားစုဝင်အားလုံးကို ပေးဝေထားပြီး
  • တစ်ဦးချင်းစီတွင် ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ်အသီးသီး ရှိကြသည်။

ဤနံပါတ်များသည် သင်ကိုင်ထားသည့်စာရွက်စာတမ်းပေါ်ရှိ မတူညီသောနေရာများတွင် ဖော်ပြထားသည်။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် အောက်ပါနမူနာစာရွက်စာတမ်းများကို ကျေးဇူးပြု၍ ကြည့်ပါ။

ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာရ် ဖိုင်နံပါတ်များ

မှတ်ပုံတင်ထားသော လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာရ်ဖိုင်နံပါတ်များသည် ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာရ်တွင် မှတ်ပုံတင်သည့်ရက်/အချိန်အခါပေါ်မူတည်၍ မတူညီသော ပုံစံများဖြင့် လိုက်‌လေ့ရှိပါသည်-

123-12C12345

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်မတိုင်မီ ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာရ်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ အက္ခရာ “C” ပါ၀င်၍ နောက်တွင် ဂဏန်းငါးလုံးမှလိုက်ပါသော ဖိုင်နံပါတ်များရရှိခဲ့ကြပါသည်။ ဆုလိုသည်မှာ သူတို့၏ ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာရ် စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးပေါ်ရှိ ဖိုင်နံပါတ်များတွင် “C” စာလုံးသည် ဆက်လက်ပြီး ပါဝင်နေပါသည်။

123-12-12345

၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့ နှင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၆ ရက်နေ့အကြား ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာရ်၌ မှတ်ပုံတင်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် “C” စာလုံးကို ဒက်စ် (-) ဖြင့် အစားထိုး‌ပေးထား၍ ဂဏန်းငါးလုံးဖြင့်လိုက်ပါသော ဖိုင်နံပါတ်တစ်ခုစီရရှိကြပါသည်။

123-12-1234567

၂၀၂၃ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၇ နေ့မှစ၍ ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာရ်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ ဒက်ရှ် (-) ပါသည့် ဖိုင်နံပါတ်ရရှိကြ‌သော်လည်း ဂဏန်းငါးလုံးအစား ခုနစ်လုံးဖြင့်လိုက်ပါသော ခြားနားမှုရှိ‌သော‌ဖိုင် ရရှိကြပါသည်။

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာကတ်

အရှေ့စာမျက်နှာ

အနောက်စာမျက်နှာ

မူရင်းအထောက်အထားကို မိတ္တူကူးထားသော တရားဝင်စာရွက်စာတမ်း (CTC letter)

စဥ်စားနေဆဲကာလတွင် ထုတ်ပေးသော စာရွက်စာတမ်း(UC letter)

အရှေ့စာမျက်နှာ

အနောက်စာမျက်နှာ

ရက်ချိန်းကတ်

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာတွင် စာရင်းမသွင်းရသေးသော်လည်း မှတ်ပုံတင်ရန် ရက်ချိန်းယူထားသူများအား ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ ရက်ချိန်းကတ် ရည်ညွှန်းနံပါတ်နှင့်အတူ အောက်ပါ ရက်ချိန်းကတ်ကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။

အရှေ့စာမျက်နှာ

အနောက်စာမျက်နှာ