ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ ရက်ချိန်းများ (၂၀၂၀ခုနှစ် ဂျွန်လ ၁ရ ရက်)

Wednesday / 17 June 2020

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် ဒုက္ခသည်များနှင့် ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူများကို အင်တာဗျူးများနှင့် အခြားသော လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ရုံးသို့လာရောက်ရန် စတင်၍ ဆက်သွယ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ လူအများအပြား စုဝေးခြင်းကို ခွင့်မပြုသေးသည့်အတွက် ရုံးသို့လာရောက်သော လူဉီးရေကို လျော့ချရန် ရက်ချိန်းဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ရက်ချိန်းအတွက် ဆက်သွယ်ထားပြီးသူများအား ရုံးသို့လာရန် နေ့ရက်နှင့် အချိန်ကို စီစဉ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ ရက်ချိန်းမရှိပါက ရုံးသို့ မလာပါနှင့်။ ရုံးသို့ လာရောက်ပြီး ရက်ချိန်းမရှိသူများအား ချက်ချင်း ပြန်ခိုင်းမည် ဖြစ်သည်။

ကိုဗစ်-၁၉ သည် လက်ရှိအချိန်ထိ စိုးရိမ်ရသော ကိစ္စဖြစ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ သတိရပါ။ ကိုဗစ်-၁၉ ပျံ့နှံ့ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းများကို ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်လက်ကျင့်သုံးကြပါ။Share