Ballamaha UNHCR (17 Juun 2020)

Wednesday / 17 June 2020

UNHCR waxay bilaabi doontaa inay la xiriirto dadka qaxootiga iyo magangalyo-doonka ah si ay ugu yimaadaan Xafiiska wareysiyada iyo howlaha kale. Tan waxaa lagu sameyn doonaa keliya ballan, si loo yareeyo tirada dadka jooga xafiiska, maadaama oo kulamada waaweyn ee dadka aan wali la ogoleyn.

Kuwa lala soo xiriiray ballan awgeed waxaa la siin doonaa taariikh iyo waqti ay Xafiiska ku yimaadaan. Fadlan ha imaanin UNHCR ilaa aad ballan haysato mooyaanee. Kuwa yimaada xafiiska iyaga oo aan ballan lahayn waxaa laga codsan doonaa isla markiiba in ay noqdaan.

Fadlan xusuusnow in COVID-19 uu wali yahay arrin khatar ah. Fadlan sii wad inaad ku dhaqanto tilaabooyin si looga hortago inuu COVID-19 faafoShare