မလေးရှား ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ထုတ်မပေးပါ။

Tuesday / 05 May 2020

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် ဒုက္ခသည်များအတွက် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ထုတ်ပေးကြောင်း စွပ်စွဲချက်များနှင့် ပါတ်သက်သော သတင်းဆောင်းပါးများကို ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ အနေဖြင့် မြင်တွေ့ရပါသည်။ ယင်းစာရွက်စာတမ်းသည် အတုဖြစ်ပါသည်။ မလေးရှား ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ကို ထုတ်မပေးပါ။

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် နိုင်ငံအတွင်း၌ ဒုက္ခသည် သက်သေခံကဒ်ပြားများကိုသာ ထုတ် ပေးကြောင်း၊ ယင်းသို့ ကဒ်ထုတ်ပေးထားသူများသည် ဒုက္ခသည်များဖြစ်ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ၎င်းတို့၏ အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်၊ လွတ်လပ်ခွင့်တို့ အတွက် အန္တရာယ်ရှိသော တိုင်းပြည်သို့ ဖိအားပေး ပြန်ပို့ရန်လည်း မဖြစ်နိုင်ကြောင်း စသည့် လိုအပ်ချက်များအပေါ် စီစစ်ပြီး ထုတ်ပေးထားခြင်းသာ ဖြစ်သောကြောင့် ကျွနိုပ်တို့အနေဖြင့် နောက်ထပ်အလေးထားဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပန်ကြားလိုပါသည်။ ကျွနိုပ်တို့၏ကဒ်များသည် ယာဉ်မောင်းခွင့်အပါအဝင် ကဒ်ကိုင်ဆောင်ထားသူအား အခြား မည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမျှ နိုင်ငံအတွင်း၌ ပေးထားခြင်းမရှိပါ။

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ၏ ဝန်ဆောင်မူများ အားလုံးသည် အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း သတိရပါ။ သံသယဖြစ်ဖွယ် အလွဲသုံးစားမှုနှင့် လိမ်လည်မှုများကို တိုင်ကြားရန် –

  • UNHCR Malaysia’s Risk, Integrity & Oversight Team (RIOT) at [email protected] (သို့မဟုတ်)
  • UNHCR Headquarters (HQ) Inspector General’s Office (IGO) at [email protected]

တိုင်ကြားမှုများအားလုံးကို လျှိူ့ဝှက်စွာကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကျေးဇူးပြု၍ အာမခံပါရစေ။ တိုင်ကြားစာထဲတွင် သင်၏ အမည်နှင့် ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်တို့ကို ဖော်ပြမှသာ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် လိုအပ်သလို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။Share