کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مالزی گواهینامه رانندگی صادر نمی کند

سه‌شنبه / 05 می 2020

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد شاهد گزارش هایی از مقالات خبری در مورد گواهینامه رانندگی برای پناهندگان بوده است که گفته می شود توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد صادر شده است. این مدرک جعلی است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد مالزی گواهینامه رانندگی صادر نمی کند.

ما می خواهیم بیشتر تأکید کنیم که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد فقط کارت شناسایی پناهندگی را در کشور صادر می کند، که به این منظور است که تأیید کند که دارنده کارت یک پناهنده است که نیاز به حمایت بین المللی دارد و نمی تواند به زور به کشوری فرستاده شود که ممکن است زندگی یا آزادی آنها در معرض خطر باشد. کارت های ما هیچ حق دیگری از جمله حق رانندگی با وسایل نقلیه در کشور را برای دارنده کارت به همراه ندارد.

به یاد داشته باشید که کلیه خدمات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد رایگان است. لطفاً تمامی موارد مشکوک به کلاهبرداری و فساد را گزارش کنید به:

  • تیم مدیریت ریسک، انسجام و نظارت (RIOT) کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در مالزی به آدرس ایمیل mIslufrd@unhcr.org، و یا به
  • ستاد مرکزی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (HQ) دفتر بازرسی کل (IGO) به آدرس ایمیل inspector@unhcr.org.

لطفا اطمینان داشته باشید که با کلیه گزارشات به صورت محرمانه برخورد خواهد شد. شما ملزم به ارائه نام و شماره تماس خود در گزارش هستید تا ما بتوانیم بر اساس آن پیگیری کنیم.Share