Tallaalka COVID-19

Cudurka faafa ee COVID-19 wuxuu muujiyey in innaga, caalamka oo dhan marka la eego, aan kaliya badbaadi karno haddii qof walba lagu daro oo la ilaaliyo. Tallaalku waa mid ka mid ah hababka inaga caawin kara xakameynta aafadan. Tallaalku wuu shaqeeyaa isaga oo ka ilaalinaya adiga iyo qofka aad jeceshahayba inay ku dhacdo dhibaatooyin daran oo ka dhasha infekshinka COVID-19.

Dadka waayeelka ah iyo dadka la il daran xaalado caafimaad daro sida dhiig karka, sonkorowga, cudurada sanbabada iyo wixii la mid ah ayaa si gaar ah ugu nugul inay muujiyaan adadeyg caafimaad daro oo daran oo ay ugu wacan tahay COVID-19. Sidaa darteed, waxaa si weyn loogu dhiirigelinayaa qof walba in la tallaalo.

UNHCR waxay soo dhaweynaysaa dadaalada Dowlada Malaysia si loo hubiyo helitaanka talaalka COVID-19 ee dhamaan dadka oo ay ku jiraan dadka qaxootiga iyo magangalyo-doonka ah ee ku nool Malaysia.

Si aan doorkeena ug qaadano si aan u taageerino dadaallada, UNHCR waxay ku dhiirigelinaysaa dhammaan qaxootiga iyo magangelyo-doonka heysta dukumintiga UNHCR inay diiwaan-geliyan rabitaankooda tallaalka COVID-19 iyagoo adeegsanaya baraha soo socda.

Noocyada tallaalka

Waxaa jira oo la heli karaa noocya kala duwan oo ah tallaallada COVID 19. Fadlan ka hel xagan hoosta mareegaha (link-ga) si aad u hesho wixii macluumaad dheeri ah oo laga heli karo tallaallada ay hadda u isticmaasho barnaamijka talabixinta dowladda Malaysia.

Is diiwaan-gelinta Tallaalka

MySejahtera App

Tilmaamaha waxaa laga heli karaa muuqaalkan hoose.

Bogga JKJAV

Bogga Guddiga Gaarka ah ee Tallaalka Bixinta COVID-19 (JKJAV).

Hugaanka Bulshada

Ka hel kaalmo Hugaankaaga Bulshada si aad isku diiwaan-geliso.

Sida la isku diiwaan-geliyo tallaalka COVID-19

Yuu yahay qofka qaadan kara ama aana qaadan karin tallaalka

Maxaa loogu diyaar garoobaa Tallaalkaaga

Kahor

  • Hubi taariikhda ballantaada
  • Xaqiiji PPV/Goobtaada.
  • Qorshay jadwalkaaga & waddada aad mari doonto si aad waqtiga ugu timaaddo
  • Hubi inaadan xanuunsan (haddii wax shaki ah lagaa qabo infekshanka COVID-19 fadlan baaritaan horay u samay).

Inta lagu jiro

  • Keenso qalinkaaga.
  • Hubi in batteriga taleefankaaga si fiican u dabeeynsan yahay.
  • Hubi in barnaamijka MySejahtera uu si fiican u shaqeynayo (waxaa jira dhor waxyaabo ay tahay inaad sameyso).

Ka dib

  • Diyaarso daaweynta qandhadaada, sida. paracetamol / panadol, qandho qabow.
  • Cab biyo kugu filan oo naso.
  • Hubi inaad diyaariso raashinkaaga/ diyaarshay cuntooyinka maadaama laga yaabo inaad dareento daal ka dib talaalka.

Isha: IMARET

Foomka Oggolaanshaha Tallaalka COVID-19

Xarumaha Tallaalka

Qof kasta oo aan weli qaadan irbadii koowaad ama labaad ee tallaalka COVID-19 waa inuu la xiriiraa mid ka mid ah rugaha caafimaadka ee ku xusan liiskan si uu ballan u helo. Tan sidoo kale waxaa ku jira kuwa qaatay irbadii koowaad laakiin seegay ballanta irbadii labaad.

Fadlan wac ama iimayl u dir mid ka mid ah rugaha caafimaadka si aad u hesho booska ballantaada. Kadib tag rugta caafimaadka maalinta ballanta tallaalka ee lagu siiyay. Dadka aan ballan lahayn looma adeegi doono.

Xaalada Tallaalka COVID-19 – Foomka is diiwaan-gelinta

Haddii aad tahay qof ka diiwaan-gashan UNHCR oo haysta dukumiinti qaadatayna irbadihii loo baahnaa ee tallaalka COVID-19, fadlan buuxi foomkan. Si naxariis leh u eeg oo u tixraac muuqaalkan hoose ee sharxaya sida loo buuxiyo foomka.