Cusboonaysiinta Lambarka Talefoonka ee habka SMS-ka lama heli karo si ku meel gaar ah.

Monday / 17 August 2020

Si naxariis leh u ogow in nidaamka SMS-ka ee cusbooneysiinta lambarka talefoonka in aan la heli karin si ku meel gaadh ah ilaa ogaysiis dambe. Fadlan ha sii wadin isticmaalka nidaamka madaama fariimaha la soo diro ayna UNHCR helaynin.

Dadka qaxootiga iyo magangelyo-doonka ah waxay sii wadi karaan in ay cusbooneysiiyaan lambarka talefoonkooda iyo cinwaankooda iyaga oo adeegsanaya:

  • Foomka xiriirka (contact form) bogga Qaxootiga Malaysia: https://refugeemalaysia.org/contact/
  • Khadka Is diiwaan-gelinta ee: 017-614 3810 (Isniinta ilaa Jimcaha; 8.00 subaxnimo — 4.00 galabnimo).


Share