Ngetna/Siauhna Kingah/kihong: Fugee HiEd pan (Tertiary) Acial thumna tawh kisai Pilsiam sinna dinga Sangkah nading Panpih na sum

Wednesday / 01 September 2021

Malaysia ah aom galtaigambel sangnaupang alunglutte’n tualaitak asanzaw-a pilsiam sinna aneite a dingin, sangkah nading panpihna sum ngahtheih nading in ngetna/siauhna kingah/kihong hi. Alunglutte peuhmah in hi mah hi dik mah hi cih laakthei na dingin azattaak laidalthupite leh acial nihna pilsiam sin gualzawhna laipi alaktheih ding ki sam hi., Min khumna pen 19th September 2021, 11;00 pm dong ki hong hi..

Hehpihna tawh postre en ding leh minkhumna ngetna siauhna ah nalut theih na dingin link pen ah meek in.

Link: Fugee HiEd pan 2022 ading Sangkah nading panpih na sum

Email: scholarship@fugee.orgShare