Codsiga La furay:Deeqda HiEd ee Qaxootiga ee Waxbarashada Sare

Wednesday / 01 September 2021

Diiwaangelintu hadda waxay u furan tahay arday kasta oo qaxooti ah oo danaynaya oo ku nool Malaysia oo raba inuu codsado deeq waxbarasho si uu u qaato tacliinta sare. Kuwa danaynaya waxay u baahnaan doonaan inay soo bandhigaan dukumentiyada iyo shahaadada ku habboon si ay caddeyn u yihiin inay dhammaysteen waxbarashada dugsiga sare. Diiwaangelintu waxay furan tahay ilaa 11:00 pm, 19ka Sebtember 2021.

Fadlan tixraac boodhka oo guji iskuxirka si aad u hesho foomka diiwaangelinta.

Iskuxirka: Fugee HiEd Scholarship 2022

Iimayl: scholarship@fugee.orgShare