مراقب کلاهبرداری باشید: یوتیوبر روهینگیا

دوشنبه / 04 دسامبر 2023

کمیساریای عالی پناهندگان فردی روهینگیا را در یوتیوب شناسایی کرده است که ادعا می کند قادر به دسترسی به خدمات و روند های سازمان است. این فرد فیلم هایی از خودش را ارسال کرده که در حالی که جلیقه آبی رنگ سازمان را پوشیده است. ممکن است که این تصورایجاد می کند که وی کارمندان سازمان است و با سازمان روابط ویژه ای دارد. در فیلم ها، وی افراد را ترغیب می کند که از طریق یک لینک برای دریافت خدمات سازمان اقدام کنند. وی لینک اینترنتی به سازمان بین المللی برای مهاجرت (IOM) ارائه می دهد. وی همچنین با استفاده از آرم IOM و یک صفحه WhatsApp که آرم کمیساریای عالی پناهندگا سازمان ملل را دارد به دنبال جزئیات شخصی افراد است.

این کلاهبرداری است. این فرد از کارکنان هیچ یک از این دو سازمان نیست. او به هیچ یک از این دو سازمان متصل نیست. او هیچ اختیار یا توانایی در صدورمدارک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یا درخواست اطلاعات شخصی از کسی را ندارد.

لطفاً همچنین توجه داشته باشید که این دو سازمان هرگز از شما درخواست پول نمی کنند. مراقب افرادی باشید که ادعا می کنند در ازای دریافت پول می توانند به شما در دریافت مدارک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، دسترسی به مراحل و روند های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) کمک کنند تا روند پرونده شما سریعتر انجام شود. هیچ یک از اطلاعات شخصی خود را به آنها ندهید.

اگر با افرادی مواجه شده اید که ادعا می‌کنند می‌توانند خدمات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (شامل: مدارک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، ثبت نام، تعیین وضعیت پناهندگی، اسکان مجدد و غیره) را در ازای دریافت پول ارائه کنند، این موارد را گزارش دهید به:

  • پلیس
  • به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با استفاده از این فرم گزارش دهید

اگر فعالیت های مشکوک را به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گزارش دهید، کارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل شما باطل نمی شود و پرونده شما به تعویق نمی افتد و بسته نمی شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد پروسه ها و کمک های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، لطفاً به وب سایت پناهندگان مالزی مراجعه کنید.Share