مردی به نام دوداس یا دواداس آنجان

جمعه / 22 دسامبر 2023

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گزارش هایی دریافت کرده است مبنی بر اینکه مردی مالزیایی به نام دوداس یا دواداس آنجان با اعضای جامعه پناهندگان تماس گرفته و ادعا کرده است د که می تواند ظرف یک ماه آنها را در ایالات متحده آمریکا اسکان دهد. گفته می شود که او از افراد خواسته است که برای فرم درخواست 320 رینگیت و سپس 2000 رینگیت دیگر برای ارسال فرم بپردازند. در زیر نامه ای تقلبی از طرف خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) و یک فرم جعلی USCIS با آرم سازمان ملل متحد وجود دارد که ظاهراً او برای جامعه پناهندگان ارسال کرده است.

نامه و فرمی که توسط مردی به نام دوداس یا دواداس آنجان ارسال شده به هیچ عنوان توسط دولت ایالات متحده یا سازمان ملل صادر نشده است. این فرد کارمند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) نیست. او با هیچ یک از این دو سازمان و هیچ یک از آژانس های دولتی ایالات متحده در ارتباط نیست. او هیچ اختیار یا توانایی در رسیدگی به پرونده های اسکان مجدد و حق درخواست اطلاعات شخصی از کسی را ندارد.

لطفاً همچنین توجه داشته باشید که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) هرگز از شما درخواست پول نمی کنند. کلیه خدمات اسکان مجدد ایالات متحده و کلیه خدمات ارائه شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل رایگان است. مراقب افرادی باشید که ادعا می کنند می توانند به شما در دسترسی به خدمات و برنامه های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده (USCIS) کمک کنند یا در ازای دریافت پول، پرونده شما را سریع تر پیگیری کنند. این افراد نمی توانند روی روند پرونده شما تأثیر بگذارند. بنابراین، اطلاعات شخصی خود را در اختیار آنها قرار ندهید.

اگر با افرادی برخورد کردید که ادعا می کنند می توانند خدمات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (از قبیل مدارک سازمان، ثبت نام، تعیین وضعیت پناهندگی (RSD)، اسکان مجدد و غیره) را در ازای دریافت پول ارائه کنند، این را به:

  • پلیس
  • به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با استفاده از این فرم تماس خبر دهید

اگر فعالیت های مشکوک و کلاهبردارانه را به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گزارش دهید، کارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل شما باطل نمی شود و پرونده شما به تعویق نمی افتد و بسته نمی شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد برنامه ها و کمک های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، لطفاً به وب سایت پناهندگان مالزی مراجعه کنید.Share