همکاری UNHCR و دولت برای رسیدگی به پناهندگان

جمعه / 04 مارس 2022

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و دولت مالزی، سال ها در مذاکره برای بررسی راه هایی برای حمایت از دولت در مدیریت وضعیت پناهندگان بوده اند. با چشم انداز بلندمدت تاسیس یک سیستم پناهندگی دولتی، برنامه اشتراک ظرفیت اکنون در حال اجرا می باشد. بدین منظور، مقامات دولتی با اصول و قوانین حمایت از پناهندگان و همچنین فرآیندهای ثبت نام و تعیین وضعیت پناهندگی (RSD) در UNHCR آشنا می شوند.

به عنوان بخشی از این برنامه، UNHCR از مقامات دولتی برای مشاهده حضوری روند مصاحبه با پناهجویان در دفتر سازمان دعوت بعمل آورده است، زیرا مشاهده حضوری بخشی از آموزش می باشد.

UNHCR در حال آماده سازی برای مشاهده حضوری تعدادی از مصاحبه های ثبت نام و RSD می باشد که بین 7 تا 11 مارس 2022 انجام خواهد شد، بدین منظور تعدای از پناهجویان از همه ملیت ها، که با حضور مقامات دولتی برای مشاهده ثبت نام و مصاحبه RSD آنها موافق بوده و رضایت دارند را شناسایی و انتخاب می کند. با پناهجویان مورد نظر صحبت و گفتگو شده و توضیحات لازم درمورد این فعالیت به آنها داده میشود، و آنها این اختیار را دارند تا موافقت یا عدم موافقت خود را برای مشاهده شدن مصاحبه شان توسط یک مقام دولتی اعلام کنند.

مصاحبه های ثبت نام و RSD توسط خود کارمندان دولتی انجام نمی شود و آنها از پناهجو مستقیما هیچ سؤالی نمی پرسند. همچنین کارمندان دولتی در تصمیم گیری RSD دخالتی نخواهد داشت. مانند همیشه، همه افراد دخیل در مصاحبه ها موظف به رازداری و حفظ قوانین محرمانه در تمام مراحل هستند.

این تلاش‌ها بخش مهمی از جریانیست که دولت را قادر میسازد تا بهتر متوجه روال کار UNHCR شود و در نهایت از دولت در مدیریت وضعیت پناهندگان در مالزی و محافظت از آنها حمایت کند. همچنین این فرصت را به همکاران دولتی می دهد تا درک دقیق تری از شرایط پناهندگان بدست آورده، اینکه چرا آنها مجبور به ترک کشورهای خود شده اند و همینطور نیازشان به حمایت در مالزی و در سطح جهانی.Share