ဒုက္ခသည်လုပ်ငန်းစဥ်များနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ယူအန်အိတ်ချ်စီအာနှင့် အစိုးရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း

Friday / 04 March 2022

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာနှင့် မလေးရှားအစိုးရတို့သည် ဒုက္ခသည်အခြေအနေများ စီမံခံ့ခွဲရာတွင် အစိုးရကို ကူညီပံ့ပိုးရန်ရွေးချယ်မှုများကို ကာလရှည်ကြာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါသည်။ ရှေရှည်တွင် အစိုးရမှ ခိုလှုံခွင့်စနစ်တည်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်ခွဲဝေမှုအစီအစဥ်ကို စတင်၍ ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ဤအခြေအနေတွင် အစိုးရတာဝန်ရှိသူများသည် ဒုက္ခသည် ကာကွယ်ရေးနှင့် ဥပဒေ၏ အခြေခံမူများအပြင် ယူအန်အိတ်ချ်စီအာတွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ဒုက္ခသည် အဆင့်အတန်း သတ်မှတ်ခြင်း(RSD) လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လည်း ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါ လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် လူတွေ့အင်တာဗျူးများပြုလုပ်ပုံကို လေ့လာကြည့်ရှုရန် အစိုးရအရာရှိအများအပြားကို ယူအန်အိတ်ချ်စီအာရုံးသို့ ဖိတ်ကြားခဲ့ပြီး လူကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းမှာ သင်တန်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လ ၇ ရက်မှ ၁၁ ရက်နေ့အထိ ပြုလုပ်မည့် မှတ်ပုံတင်ခြင်း နှင့် RSD အင်တာဗျူးများကို လူကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုလေ့လာရန်ပြင်ဆင်ရာတွင် အစိုးရအရာရှိများမှ လူကိုယ်တိုင် ကြည့်ရှုလေ့လာရန် သဘောတူခွင့်ပြုထားသည့် နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ ရွေးချယ်စီစစ်ထားသော လူအချို့အား မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် RSD အင်တာဗျူးများကို ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်ထားသည့် သက်ဆိုင်သူများအား ဤလုပ်ဆောင်ချက်၏ နောက်ခံအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးတိုင်ပင် အသိပေးပြီး အစိုးရဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား အင်တာဗျူးကို ကြည့်ရှုလေ့လာရန် ခွင့်ပြု /မပြုကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ခွင့်ပြုထားပြီး ဖြစ်သည်။

အစိုးရတာဝန်ရှိသူများသည် မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် RSD အင်တာဗျူးများကို ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်မည် မဟုတ်ဘဲ အင်တာဗျူးလာရောက်ဖြေဆိုသူကိုလည်း မည်သည့်မေးခွန်းကိုမျှ တိုက်ရိုက်မေးမြန်းမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် အစိုးရတာဝန်ရှိသူများသည် RSD ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်လည်း ပါဝင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထုံးစံအတိုင်း အင်တာဗျူးများတွင်ပါဝင်သူတိုင်းသည် လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးတွင် လျှို့ဝှက်ချက်ကို အပြည့်အဝထိန်းသိမ်းထားရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

ဤကြိုးပမ်းမှုသည် ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို အစိုးရအား ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်စေရန် အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး မလေးရှားရှိ ဒုက္ခသည်များ၏ အခြေအနေများ စီမံခန့်ခွဲပေးခြင်းနှင့် အကာအကွယ်ပေးခြင်းဖြင့် နောက်ဆုံးတွင် အစိုးရအား ပံ့ပိုးကူညီရမည်ဖြစ်သည်။ မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဒုက္ခသည်များ၏ အကာအကွယ် လိုအပ်ချက်များ၊ ၎င်းတို့၏ တိုင်ပြည်များမှ ထွက်ပြေးလာရသည့်အကြောင်းအရာများနှင့် ဒုက္ခသည်အကျပ်အတည်းကို အစိုးရလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား ကောင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်စေမည်ဖြစ်သည်။Share