အစိုးရကျန်းမာရေးဌာနများ၌ ယူအန်အိတ်ချ်စီအာကဒ်နှင့် စာရွက်စာတမ်း ကိုင်ဆောင်သူအားလုံးအတွက်အထူးလျှော့စျေး

Thursday / 16 August 2018

ကျန်းမာ‌ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အစိုးရ ကျန်းမာရေး ပံ့ပိုးမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယူအန်အိတ်ချ်စီအာကဒ်နှင့် စာရွက်စာတမ်းကိုင်‌ဆောင်ထားသူအားလုံးကို ၅၀% သက်သာခွင့်ကို ဆက်လက် လျော့ပေးမည် ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ၂၀၁၈ ခုနှစ်သြဂုတ်လ ၁၀ရက် နေ့စွဲဖြင့် မလေးရှားရှိ အစိုးရ ကျန်းမာရေးဌာနများသို့ တရားဝင် ထုတ်ပြန် အသိပေးခဲ့သည်။

ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ယူအန်အိတ်ချ်စီအာကဒ်နှင့် စာရွက်စာတမ်းကိုင်ဆောင်ထားသူအားလုံးသည် အစိုးရ ကျန်းမာရေး ပံ့ပိုးမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံခြားသားများအတွက် သတ်မှတ်ထားသောနှုန်း၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း သက်သာသော လျှော့ဈေးကို ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤ ၅၀% လျှော့စျေးသည် ယူအန်အတ်ချ်စီအာ ရက်ချိန်းကဒ် ကိုင်ဆောင်ထားသူများအတွက် အကျုံးမဝင်ပါ။Share