နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်ခြင်း

ဒုက္ခသည်များအတွက် ၎င်း၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြင် ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာရ်သည် နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်မှုကို ဖြေရှင်းရန် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှ တာဝန်ပေးသည့်အေဂျင်စီလည်းဖြစ်သည်။

နိုင်ငံမဲ့သူတစ်ဦးဆိုသည်မှာ မည်သည့်နိုင်ငံဥပဒေ၏ လုပ်ဆောင်မှုအောက်တွင် နိုင်ငံသားအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း မခံရသော သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာရ်သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် နိုင်ငံမဲ့သူအားလုံးပေါင်း အနည်းဆုံး လူ ၁၀ သန်းဝန်ကျင် ရှိကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။ နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်ခြင်းသည် လူမျိုးစု (သို့) ဘာသာရေးအုပ်စုများအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း (သို့) ကျားမရေးရာအခြေခံပေါ်တွင် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ ပြည်နယ်အသစ်များ ပေါ်ပေါက်ရေးနှင့် လက်ရှိပြည်နယ်များအကြား နယ်မြေလွှဲပြောင်းမှုများ (ပြည်နယ်ဆက်ခံခြင်း)၊ နိုင်ငံသားဥပဒေနှင့် ပဋိပက္ခများ အပါအဝင် အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်‌ပေါ် နိုင်‌ပေသည်။

မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်စေ နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်ခြင်းသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတိုင်းနှင့် ဒေသအားလုံးနီးပါးရှိ လူများအတွက် ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များရှိပါသည်။ နိုင်ငံမဲ့သူများတွင် အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ၊ အလုပ်အကိုင်၊ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကဲ့သို့သော အခွင့်အရေးများစွာကို ဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်အတွက် မကြာခဏ အကန့်အသက်များ ကြုံးတွေ့လေ့ရှိသည်။ အတင်းအဓမ္မ ရွှေ့ပြောင်း‌စေခြင်းသည် နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်ခြင်းသို့ ဦးတည်စေသကဲ့သို့ နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်ခြင်းမှ အတင်းအဓမ္မ ရွှေ့ပြောင်းခြင်းဆီသို့ ဦးတည်သွားစေနိုင်သည်။

နိုင်ငံများသည် နိုင်ငံသားနှင့်ပတ်သက်သော စည်းမျဉ်းများ ချမှတ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့် ယူအန်အိတ်ခ်ျစီအာရ်သည် အစိုးရများ၊ အခြားကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းကာ နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်မှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်လုပ်ဆောင်သည်။

နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်ခြင်းအပေါ် လုပ်ဆောင်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးလက်ဒေသများအတွက် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး (ဒီအိတ်ခ်ျအာရ်အာရ်အေ၊ DHRRA) မလေးရှားသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ နိုင်ငံမဲ့လူများအား ကူညီရန် စေတနာ့ဝန်ထမ်းမဟုတ်သော၊ နိုင်ငံရေးမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီအိတ်ခ်ျအာရ်အာရ်အေသည် ၎င်းတို့၏နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြရန် နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းများရယူရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် နိုင်ငံမဲ့‌သူများအတွက် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဥပဒေရေးရာအကူအညီများ ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

ကျေးလက်ဒေသများအတွက် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး (ဒီအိတ်ခ်ျအာရ်အာရ်အေ)

လိပ်စာ: 301 & 302 Block E Kelana Parkview, NO 1, SS 6/2, Kelana Jaya 47300 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

ဝက်ဘ်ဆိုက်: http://dhrramalaysia.org.my

အီးမေးလ်: general@dhrramalaysia.org.my

တယ်လီဖုန်း: +603 7887 3371 / +603 7887 7271