Orang Tanpa Kewarganegaraan

Selain daripada mandat untuk pelarian, UNHCR juga merupakan agensi yang telah diberi mandat oleh Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk menangani isu tanpa kewarganegaraan.

Orang tanpa kewarganegaraan adalah seseorang yang tidak dianggap sebagai warganegara oleh mana-mana negara di bawah pengendalian undang-undangnya. Menurut anggaran UNHCR, sekurang-sekurang 10 juta orang di seluruh dunia adalah orang tanpa kewarganegaraan. Tanpa kewarganegaraan boleh berlaku akibat beberapa sebab, termasuklah diskriminasi terhadap kumpulan etnik atau agama tertentu ataupun berdasarkan jantina; kemunculan negara baru dan pemindahan wilayah antara negara sedia ada (pewarisan negara); dan percanggahan dalam undang-undang kewarganegaraan.

Walau apa pun sebabnya, isu tanpa kewarganegaraan memberi kesan yang serius kepada golongan di hampir setiap negara dan di semua tempat di dunia. Orang tanpa kewarganegaraan selalunya mempunyai akses terhad kepada pelbagai hak seperti dokumen pengenalan diri, pekerjaan, pendidikan dan perkhidmatan kesihatan. Isu tanpa kewarganegaraan juga boleh menyebabkan penyesaran secara paksa, dan pada yang sama penyesaran terpaksa boleh menyebabkan tanpa kewarganegaraan.

Oleh kerana pihak negara sendiri yang menetapkan peraturan mengenai kewarganegaraan, UNHCR bekerjasama dengan kerajaan, agensi PBB yang lain dan masyarakat sivil untuk menangani isu tanpa kewarganegaraan.

Organisasi Yang Menangani Isu Tanpa Kewarganegaraan

Pembangunan Sumber Manusia untuk Kawasan Luar Bandar (DHRRA) Malaysia ialah pertubuhan bukan keuntungan dan bukan politik yang bekerja untuk membantu orang tanpa kewarganegaraan sejak 2009. DHRRA membantu menyediakan maklumat dan bantuan guaman untuk orang tanpa kewarganegaraan yang ingin mendapatkan kewarganegaraan atau dokumen untuk membuktikan kewarganegaraan mereka.

Development of Human Resources For Rural Areas (DHRRA)

Alamat: 301 & 302 Block E Kelana Parkview, NO 1, SS 6/2, Kelana Jaya 47300 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia