Nuwa “Refugee Malaysia Website”

Friday / 29 November 2019

Meérbanigorí mocuwara diyazadde kihoilé, Malaysiar UNHCR or loi dola oitóu saádde manúic zon-zon beggún ottú uggwá dola oibár apoáinmén tákonan zoruri.

Ezorurot ókkol óttu oimanúic ókkol azat asé zaráttú agóttú lóti UNHCR or kaád yá oinno UNHCR dokumén asé. Tará UNHCR ót emoksút ókkol or baabote epoáinmén sára aáit faré:

  1. Nuwa foida óiye dé fuain tulíbólla.
  2. Áñzáiyedé kaád or repouth goríbólla.
  3. Dokumén or miyat barái bólla.

Dusára Dizembar 2019, cómbar óttu, súrugorí “Refugee Malaysia website” or elin gwá estemal gorí oré manúic ókkole onlain óttu UNHCR loi epoaínmén or aros gorí faribá.

Iiyan ekkán nuwa websait ziyan Malaysiar UNHCR re tesgorér zeçé refúji ókkole taráttu lagedé héfazot arde modoti hédmoti ókkol or maalumat jolti háasil gorítfaribó. Websait ibár onlain ót faá zaibo dé foilar ham ókkol óttu ekkán óildé epoáinmén ókkol or aros yá dorháas gorá.

Meérbanigori kíyal rakíbá dé ki, websait or link ehón Ingilíc ót asé. Muúntú ankoríf thaim or mazé, oinno zuban ókkol ót baráibólla añára ham gorír.

Foñósaiyó dé dorháas beggún óre UNHCR or torfottú karwayí gorá zaibo. Lékin, UNHCR ré fóttidin cót-cót email fardé íiyan ólla, tuñí éhon juwab nofodé óile meérbanigorí bóddac góijjo.

Zodi tuñi uggwá epoáinmén ólla aros foóñsaiyó dé óile, meérbanigorí ar ekkán aros no-foóñsaiyó, kiyollá bouli hoilé, yián é tuáñr din-tarík mokoror goraré aró deri goraibóu.Share