UNHCR ré neelade habosfonaa ókkol ot bin arde binti estémal gora bongora giyé.

Thursday / 01 August 2019

UNHCR ré Bormár zulúm haíya musúlman manúic ókkol ór baf ór nam ar héndillah UNHCR ór habosfonna ókkol ot aséde nam ókkol ot ehon foijjontu bin arde binti lagai yóre regidthar goijje. E pretis gan Bormár nam ór rewaj loi uldha faa giyé.E pretis gan Bormár nam ór rewaj loi uldha faa giyé.

Malaysia’r hókumot loi mocuwara gori, yian fásela goijje de UNHCR ar bin arde binti UNHCR ór habosfonna maze estémal noó gorí bóu. Zulúm haiyá Musúlman manúic ókkol Bormat maze registhar goijje dé nam yian loi registhar oíbou.

E pretis gan toratori cúru oíbou. Tuñi díyan diyodé yían ólla cúkuria.Share