UNHCR Dokumén Ókkol ót QR Kud Cámil Gorá

Wednesday / 17 August 2022

25 tar’ik Julai,2022 fóijjonto, UNHCR or ókkol dokumén oré sóiyi né cék góitté héfazotí húsisiyot arde laayekir gun baráibólla UNHCR re refúji ókkol arde sáara-towouya ókkol oré UNHCR dokumén or nuwa várcén zari gorér. Báfa-sínta gorát asé dé (UC) ciñçí arde maani luwagiyé dé sóiyi kkopí (CTC) cíñçí ziín dokumén áñzáifélaiye dé ítara ré diya giyé íin ót QR kud cámil goríbó ziyáné dokumén nín oré “Google Play Store arde Apple Store” ót faáza dé “UNHCR Very Plus” mobáil app or zoriya sóiyi né cék gorá zaibo.

25 tarík Julai fóijjonto ze manúiccún oré rejistar gorágiyé tará ar omanúc zará tarár miyat zaiya dokumén ókkol nuwa gorí loibólla “Reception Centre” yáni ofís ót aiyé yá áñzáiye dé dokumén ókkol or bodolat arekkán loito aiyé tráyó nuwa várcén or QR kud loi UC ciñçí arde CTC faibo. Omanúic zráttú QR kud sára UC arde CTC ciñçí ókkol asé tarálla, dokumén nín miyat nóo fúra fóijjonto kaanune loibo. UNHCR ré miyat asé dé habosfonna gin nuwa vácén or QR kud loi fáldai nodibó..

Tuáñr háwalálla, UC arde CTC ciñçír nuwa sempól eçé fáitfaró.

Zodi tuñi tuáñr UNHCR dokumén gan áñzáifélaiyó dé óile, tuáñrtú efórom mwá estemal gorí oré UNHCR ót fóuran etála gorónsá. Meérbanigori iiyan kíyal gorái diyazar dé, UNHCR or dokumén nán tuáñr fúáñtí héfazot or sáñté rakón nán becí ahámiyot kiyólla hóilé iiyané UNHCR or niyom mutabek tuáñr foriso arde kaanuni tobka ré zahér góre.. Áñzáifélaiyó dé UNHCR dokumén oré fóuran bongorí diya zaibo, ar and “UNHCR Verify Plus app” e bongorí diya giyé dé habosfonna gin oré siní lóibó taaké áñzígiyé dé dokumén nin oré golot estemal goráttu rukífáre.Share