குழந்தைகளுக்கான வாக்-இன் தடுப்பூசி கிடைக்கிறது

வெள்ளிக்கிழமை / 04 மார்ச் 2022

குழந்தைகளுக்கான கோவிட்-19 தேசிய நோய்த்தடுப்புத் திட்டம் (PICKids) இப்போது, கோலாலம்பூர், சிலாங்கூர், பினாங்கு, பெர்லிஸ், கெடா, பகாங், மேலாக்கா, பேராக், நெகிரி செம்பிலான், ஜோகூர், தெரெங்கானு மற்றும் கெளந்தான் ஆகிய இடங்களில் குழந்தைகளுக்கு வாக்-இன் தடுப்பூசிகளை அனுமதிக்கிறது.

5 முதல் 12 வயது வரையிலான குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி போடப்படுகிறது. இந்த வயதிற்குட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளும் 8 வார இடைவெளியில் 2 டோஸ் ஃபைசரைப் பெறுவார்கள்.

தடுப்பூசி இதற்கு உதவும்:

  • குழந்தைகளில் மல்டிசிஸ்டம் இன்ஃப்ளமேட்டரி சிண்ட்ரோம் (MIS-C) மற்றும் கோவிட்-19 நோய்த்தொற்றால் ஏற்படும் நீண்ட கோவிட் ஆகியவற்றிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும்.
  • குழந்தைகள் மற்றவர்களுடன் பாதுகாப்பாக பழக உதவும்.
  • மந்தை நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மூலம் பள்ளிகள்/கற்றல் மையங்களில் கிளஸ்டர்களைக் குறைக்கும்.

வாக்-இன் தடுப்பூசி மையங்களின் பட்டியலை இங்கு பார்க்கலாம்.Share