اطلاعیه (29 جولای 2022)

جمعه / 29 جولای 2022

سامانه ردیابی اطلاعات پناهندگان (TRIS) برنامه‌ای است که امکان ردیابی پناهندگان توسط دولت مالزی را فراهم می کند.

در سال‌های اخیر، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل از طریق گروه کاری مشترکی که توسط دولت آغاز شده است، در مورد موضوعات مختلف مربوط به حمایت از پناهندگان برای بررسی و شناسایی زمینه‌های همکاری نزدیک‌تر با دولت گفتگو کرده است. به اشتراک گذاری داده ها، ثبت نام مشترک و دسترسی به کارهای حقوقی همگی موضوعات مورد بحث بوده است. تعاملات اخیر شامل سامانه ردیابی اطلاعات پناهندگان (TRIS) نمی شود، بنابراین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل قادر به ارائه هیچ گونه توصیه اضافی نیست و خواستار شفافیت از طرف دولت است.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل موظف است از حقوق و رفاه پناهندگان و پناهجویان در سراسر جهان محافظت کند. کلیه خدمات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، از جمله صدور مدارک پناهندگی و پناهجویی برای پناهندگان و پناهجویان، رایگان است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در هنگام رسیدگی به اطلاعات و پرونده افراد به خط مشی حفاظت از داده های خود پایبند است.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) از مشارکت سازنده دولت مالزی قدردانی می کند و همچنان به حمایت از دولت مالزی در این زمینه و سایر زمینه های مورد توجه آنها در ارتباط با حمایت و حفاظت از پناهندگان ادامه می دهد.Share