به روز رسانی کنید اطلاعات تلفن تماس خود را با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)

دوشنبه / 15 آگوست 2022

لطفاً مطمئن شوید که شماره تلفن تماس شما با UNHCR به روز رسانی شده است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) به طور فعال در حال تماس و ارسال پیامک به پناهندگان و پناهجویان برای تعیین قرار ملاقات و رسیدگی به پرونده ها است. اگر شماره تلفن تماس شما با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) به روز نشده باشد، سازمان نمی تواند با شما تماس بگیرد. لطفاً هر بار که شماره تلفن خود را تغییر می‌دهید، با ارسال فرم به روزرسانی تلفن تماس موجود در اینجا، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) را آگاه کنید.

در فرم به‌روزرسانی تلفن تماس، لطفاً مطمئن شوید که شماره پناهندگی خود را که روی کارت پناهندگی یا برگه است را به طور صحیح و دقیق در فرم وارد کرده‌اید. اگر فرم را به طور صحیح و دقیق پر کنید، در مدت هفت روز یک پیامک دریافت خواهید کرد. اگر فرم را به درستی پر نکرده باشید یا اگر شماره تلفن شما قبلاً در کمیساریای عالی سازمان ملل (UNHCR) به روز رسانی شده باشد، پیامک تأیید دریافت نمی کنید.

هر بار که آدرس خود را تغییر می دهید، لطفاً با ارسال فرم به روز رسانی جزئیات شخصی که در اینجا موجود است، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) را مطلع کنید.Share