مراقب کلاهبرداری ها باشید: مسئول کامیونیتی

چهارشنبه / 15 فوریه 2023

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گزارش هایی از شخصی دریافت کرده است که ادعا می کند به دلیل موقعیتش به عنوان مسئول کامیونیتی، با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روابط ویژه ای دارد. این شخص به منظور تسریع در تعیین وضعیت پناهندگی (RSD) و فرآیندهای اسکان مجدد در کشورهایی مانند کانادا، استرالیا و بریتانیا، از پناهندگان درخواست پول می کند.

این کلاهبرداری است. تمامی خدمات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل رایگان است. شما نمی توانید به پرسنل کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یا هر فرد دیگری برای رسیدگی به پرونده تان برای ثبت نام، تعیین وضعیت پناهندگی، اسکان مجدد یا هر دلیل دیگری پول بپردازید.

مراقب افرادی باشید که ادعا می کنند ارتباطات ویژه ای با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل دارند و در ازای دریافت پول به شما کمک می کنند تا در کانادا، استرالیا، بریتانیا، یا هر کشور دیگری اسکان مجدد شوید. به هیچ عنوان اطلاعات شخصی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به مسئولین کامیونیتی اجازه دریافت پول در ازای کمک به پناهندگان و پناهجویان در پروسه های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را نمی دهد.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هرگز از مسئولین کامیونیتی نمی خواهد تا در ازای مدارک، مصاحبه ها، قرار ملاقات ها یا اسکان مجدد از پناهندگان پول جمع آوری کنند.

مسئول یا اعضای کامیونیتی که در پذیرش پول یا خدمات خاص از پناهندگان در ازای کارهای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دخیل باشد، وظیفه آنها توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خاتمه خواهد یافت.

اگر فعالیت های مشکوک را به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گزارش دهید، کارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل شما باطل نمی شود و پرونده شما به تعویق نمی افتد و بسته نمی شود.

اگر افرادی که ادعا می کنند قادر به ارائه خدمات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (مانند ثبت نام، تعیین وضعیت پناهندگی و اسکان مجدد و غیره) در ازای دریافت پول هستند، با شما تماس گرفتند، لطفاً این را به:

  • پلیس
  • به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با استفاده از این فرم گزارش دهید

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت ها و کمک های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به وب سایت پناهندگان مالزی مراجعه کنید.Share