مراقب کلاهبرداری ها باشید: زنی که مدعی کار در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) است.

چهارشنبه / 08 فوریه 2023

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گزارش هایی درباره زنی دریافت کرده است که ادعا می کند برای واحد ثبت نام و اسکان مجدد در سازمان کار می کند. این زن از طریق واتس اپ با پناهندگان تماس می گیرد و درخواست می کند که مبلغ 300 تا 500 رینگیت به یک حساب بانکی در ازای مدارک کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، تعیین وقت ملاقات ها و مصاحبه های ثبت نام و اسکان مجدد منتقل شود. شماره تلفن های که توسط کلاهبردار استفاده می شود عبارت اند از: 011-33321567 یا 011-16560601 است. به شما توصیه می شود که به تماس ها و پیام های دریافتی از این شماره تلفن ها پاسخ ندهید ، آنها را نادیده بگیرید و حذف کنید. این زن به افراد اطلاع داده است که اگر در مورد او گزارش دهند، اسناد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل لغو و پرونده آنها بسته خواهد شد. او همچنین ادعا می کند که هیچ اتفاقی برای او نخواهد افتاد زیرا او برای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کار می کند.

این کلاهبرداری است. این فرد برای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کار نمی کند. تمامی خدمات کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل رایگان است. شما نمی توانید برای رسیدگی به پرونده تان برای ثبت نام، تعیین وضعیت پناهندگی (RSD)، اسکان مجدد یا هر هدف دیگری به کارکنان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل یا هر فردی دیگری پول بپردازید.

مراقب افرادی باشید که ادعا می کنند با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ارتباط ویژه ای دارند و می توانند در ازای دریافت پول به شما کمک کنند تا مصاحبه یا اسکان مجدد داشته باشید. هیچ یک از اطلاعات شخصی خود را به آنها ندهید.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هرگز از شما نخواهد خواست تا پولی را به شماره حساب بانکی خاصی منتقل کنید. هر کارمند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد که از پناهندگان پول بگیرد، بلافاصله اخراج شده و به پلیس گزارش داده می شود.

اگر فعالیت های مشکوک را به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گزارش دهید، کارت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل شما باطل نمی شود و پرونده شما به تعویق نمی افتد و بسته نمی شود.

اگر افردی که ادعا می کنند می تواند خدمات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (مصاحبه برای ثبت نام، تعیین وضعیت پناهندگی، اسکان مجدد و غیره) را در ازای دریافت پول ارائه دهند با شما تماس گرفتند، فوراً تماس را پایان دهید و آن را به:

  • پلیس
  • به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل با استفاده از این فرم گزارش دهید

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت ها و کمک های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به وب سایت پناهندگان مالزی مراجعه کنید.Share