ပွမကဵုသမ္တီ ကလေၚ်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုၚ် ဇကုတၟိ

Saturday / 06 June 2020

ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ညးမရပ်လဝ် ကာဒ် ယူအာအုက်ချ်သဳအာကီု၊ ညးမရပ်လဝ် တၞးလိက် ယူအာအုက်ချ်သဳအာကီု နကဵုဖုၚ် ကေုာံ နကဵုလိက်ပလံၚ် (SMS) ဝွံ UNHCR ကၟိန်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ ဆက်စၠောံဏာဏောၚ် မိက်ဂွံကဵုဏာသမ္တီ မဒှ်ရောၚ်။ ဟိုတ်ဒှ်သာဂှ်ရ ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ဂမၠိုၚ် ကေုာံ ညးမအာတ်ဇူ အခေါၚ်ဂီုကၠီု ဂမၠိုၚ် သွက်သ္ဂောံကလေၚ်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုၚ်တၟိ ပ္ဍဲ ယူအာအုက်ချ်သဳအာ ဂှ် UNHCR မိက်သ္ဂောံဖ္တိုက်ဖအောဝ်ဏာ မဒှ်ရောၚ်။ တၚ်စၞောန်ထ္ၜး သွက်သ္ဂောံကလေၚ်ထပ်ပ္တိုန် မဂၞန်ဖုၚ် ဇကုတၟိ နကဵု လိက်ပလံၚ် (SMS) ပ္ဍဲ ဝါပ်သာက် ကောန်ဒှ်ဒဒိုက် ကၟိန်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ https://www.refugee-malaysia.org/update-number/ ကလိဂွံမာန် မဒှ်ရောၚ်။Share