Cusbooneysii lambarka taleefonkaaga

Saturday / 06 June 2020

Fadlan waxaad ogaata in xafiiska UNHCR ee Malaysia uu taleefonka kala soo xidhiidhi doonto dadka haysta dukumintiga UNHCR, qaab wicitaan ama fariin ah. Sidaa darteed dhamaan dadka ku jira UNHCR waxa laga codsanaya ama lugu boorinayaa in ay cusboonaysiiyaan lambarada taleefonkooda. Habka loo cusboonaysiiyo lambarka taleefonka adigoo adeegsanaya fariin waxaa aad ka heli karta mareegta ama bogga qaxoontiga ee Malaysia, https://refugee-malaysia.org/update-number.Share