UNHCR or epuainmén ókkol (28 January 2022)

Friday / 28 January 2022

UNHCR or doftór aíjjo noó kúle, añçi-zai-goli bélla ar úitara llá zetara epuainmén oll sára.

UNHCR e fílhal refúji ar faná tuoya ókkol loi COVID-19 or SOPs (yáaní, COVID-19 or maayar mozin solibar toiyarír karwaiyi) mutabek epuainmén ólla doftór-or hañsé-foóñsí bélla Malaysiar agagura totaalluk gorér.

Muthé refúji ar faná-tuoya ókkol epuainmén loi óitfare doftóror or hañsé-foóñsí faríba. Zodi, tuñáré ekkán epuainmén nóo dede óilé, meérbanigorí UNHCR ot nóo aiccó. Agórcé, tuñí uggwa UNHCR ottú missed call gisí gaiyó dé óile, meérbanigorí yián nuth goródé, tuñáré abbar dhahái bou. UNHCR or missed call uggwá gisí-faiyó-buli eçe yián zorurot nóo, doftór or hañse-aiyóon. Agorcé, tuñár UNHCR or habodfonnar tarik hótom zahér goillé, é tarik hótom or din doftór háñse nóo aiccó. Rahám-koróm-gorí, UNHCR olla soñoi goró, tuñár habosfonna abbar noyagorí bélla uggwa epuainmén or din-tarík mokoror ollá dhaha foijjonto.

Tuñáré epuainmén ólla ekbar call goijjedé óile, tuñáré doftór or hañsé foóñsí bélla din-tarik ar woktó diyazaibou. Tuñar epuainmén or age, tuñi ekkán epuainment or din-tarik ar woktó bóijja fakka SMS gosí faiba. Tuñár ttú fakka SMS sán Reception Center, yáani Gosíbar Morkóz ot tuñre bútore-dahél óibar ejazot or age, dehón nán zorurot óibou. Uitará, zetara epuainmén sára UNHCR ot aiyé, fóuran neelizai bélla hoóa zaibou.

Rahám-korom-gorí, táakit goro, nitti mukor-masks fiñdí bélla ar COVID-19 or SOPs (yáani, COVID-19 or maayar mozin solibar toiyarír karwaiyi) ókkol ore amólgoro. Zodi tuñár ttú epuainmén or age yáto epuainmén or din gaat-gom no-lagerde oíle, doftór ot noó-aicco, Meérbanigorí, Doftór-goróon or Hotline: +6017-614 3810 (08:00 am ottu 04:00 pm fojjonto/ Cómbar óttu Cúkkurbar fojjonto) dhaho, UNHCR ot hobordi bélla ar tuñar epuainmén ore ar-ekbar din-tarik mokoror goribou.

Merbanigorí, fakka-goró dé, tuñár fún or lombor gwá noya-taza-goijjá, také uggwa epuainmén or din-tarik mokoror gorí bélla UNHCR re tuñáre dhahai fari bella. Fún or lombor gwa eçé noya-taza-gori faribá.

UNHCR é doftór loi taalukat or baabote zehonó maalumat yáto tobdili ókkol ore refugeemalaysia.org website ot duara zanaibou. Mehérbani gorí, éçe musolsól seck gori soó.Share