Ballamaha UNHCR (28 Janaayo 2022)

Friday / 28 January 2022

Xafiiska UNHCR wali u ma furno iska imaansho ballan la’aan ah ama dadka aan lahayn ballan.

UNHCR waxay hadda la xiriiraysaa dadka qaxootiga iyo magangelyo-doonka ee Malaysia oo dhan si ay ugu yimaadaan Xafiiska ballan si waafaqsan Nidaamka Habraaca (SOPs) ee COVID-19.

Keliya dadka qaxoontiga iyo magangelyo-doonka ah ee ballan leh ayaa xafiiska u iman kara. Haddii aan ballan lagu siin ha imaanin UNHCR. Haddii aad seegtay wicitaankii telafoonka aad ka heshay UNHCR, fadlan ogow in dib laguugu soo wici doono. Uma baahnid inaad tagto xafiiska haddii aad seegtay wicitaankii telafoonka aad ka heshay UNHCR. Haddii dukumiintigaaga UNHCR ay ku qorantahay taariikhda uu dhacayo, ha imaanin xafiiska taariikhdaas uu dhacayo. Si naxariis leh u sug UNHCR inay ku soo wacdo si ballan laguugu qabto oo aad u cusboonaysiisto dukumiintigaaga.

Marka lagu so woco si ballan laguu siiyo, waxaa lagu siin doonaa taariikh iyo waqti si aad u timaado Xafiiska. Ballantaada ka hor, waxaad heli doontaa fariin (SMS) xaqiijin ah oo ka kooban taariikhda iyo wakhtiga ballantaada. Waxaad u baahan doontaa inaad tusto SMS-ka xaqiijinta ah Xarunta Qaabilaadda ka hor inta aan laguu oggolaanin inaad soo gasho. Kuwa xafiiska yimaadda iyaga oo aan wadan ballamo waxaa isla markiiba laga codsandoonaa inay iska laabtaan.

Si naxariis leh u xusuusnow inaad xirato af-xirka/maaskaro mar kasta iyo inaad raacdo Nidaamka Habraacyada (SOPs) ee COVID-19. Haddii aad dareemeyso xanuun ka hor ballanta ama maalinta ballanta, ha imaanin xafiiska. Fadlan wac Khadka tooska ah ee Diiwan-gelinta +60176143810 (08:00subaxnimo-4:00galabnimo / Isniinta ilaa Jimcaha) si aad UNHCR ugu wargeliso ballantaadana dib baa loo dhigi doonaa.

Fadlan hubi in lambrka talefoonkaaga aad cusbooneysiiso si UNHCR ay awood ugu yeelato inay ku soo wacdo si aad ballan laguugu qabto. Lambrada talefoonada waxaa laga cusbooneysiin karaa halkan.

UNHCR waxay soo wargelin doontaa wixii macluumaad ah ama isbadal ah ee ku saabsan gelitaanka/imaanshaha xafiiska iyadoo adeegsanaysa bogga refugeemalaysia.org, fadlan si joogto ah u ula soco.Share