Xaalada Tallaalka COVID-19 – Foomka is diiwaan-gelinta

Wednesday / 17 November 2021

UNHCR waxa ay ururinaysaa xogta ku saabsan baaxada ee uu gaadhay tallaalka COVID-19 ee dadka qaxootiga iyo magangelyo-doonka ah ee diiwaangashan si aan u fahano heerka baaxada uu gaadhay tallaalku oo aan u buuxinno meelaha bannaan. Fadlan ogow in tani ay tahay mid keliya loogu talagalay dadka diiwaangashan ee haysta dukumiintiyada. Kuma jiraan dadka aan diiwaangashaneyn ama dadka haysta kaararka ballanta.

Haddii aad qaadatay irbadihii loo baahnaa ee tallaalka COVID-19, fadlan buuxi foomkan.

Muuqaal sharaxaya sida loo buuxiyo foomka ayaa laga heli karaa halkan.

Waan qadarineynaa taageeradaada cusboonaysiinta macluumaadkan. Fadlan ku dhiirigeli dadka qaxootiga iyo magangelyo-doonka kale inay sidaas sameeyaan.

Fiiro gaar ah: Foomka mareegta (Link) sare ku jira waxaa si fiican loogu arki karaa webabka daalacashada ee Chrome, Firefox, Edge iyo Opera.Share