pixel

Malaysia a omGaltaigambelte leh Gambel-Asiaulaite tawh Thukizak theihsakna Mun

Anunung pen Theihsakna

30 April 2021 UNHCR Zumpi Kikhak

Nasemte Ni (Labour Day) tanna inSaangkah Ninga Ni, 30 April 2021 UNHCR Zumpi kikhak dingcih hehpihna tawh kong zasak uhhi. Saangkah nikhat ni, 3 May 2021 Zum kihong dinga Tangnasemte in angeina...

UNHCR Niciam Piakna (5 March 2021)

UNHCR in galtai gambelte leh gambel-asiaulaite, ahinna bei laithupite laihsak ding leh minkhumna kamdotnate nei dingin Zum ah apai ding sapna kipanta hi. Khuahun Pianzia tawh kizuai in Gamtatzia...