மலேசியாவில் அகதிகள் மற்றும் புகலிடம் கோருவோருக்கான தகவல் தளம்

ஆதரவு

கோவிட் -19

கோவிட் -19, தடுப்பூசி மற்றும் நிலையான நட முறைகள்.

யு.என்.எச்.சி.ஆர் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்தல்

UNHCR இல் நான் எவ்வாறு பதிவு செய்வது?

 

யு.என்.எச்.சி.ஆர் மீள்குடியேற்றம்.

மீள்குடியேற்றம்

வேறொரு நாட்டிற்குச் செல்வது

 

சமீபத்திய அறிவிப்புகள்

UNHCR ஆவணங்களில் QR குறியீட்டைச் சேர்த்தல்

25 ஜூலை 2022 முதல் UNHCR ஆவணங்கள், காகித ஆவணங்கள் உட்பட அனைத்து UNHCR ஆவணங்களைச் சரிபார்ப்பதில் பாதுகாப்பு அம்சங்களையும் செயல்திறனையும் மேம்படுத்துவதற்காக, UNHCR ஆனது அகதிகள் மற்றும் புகலிடக்...

UNHCR உடன் உங்கள் தொடர்பு விவரங்களைப் புதுப்பிப்பது

UNHCR உடன் உங்கள் தொலைபேசி எண் புதுப்பிக்கப்பட்டிருப்பதை உறுதி செய்யவும். அகதிகள் மற்றும் புகலிடக் கோரிக்கையாளர்களுக்கு சந்திப்புகளைத் திட்டமிடுவதற்கும் வழக்குகளைச் செயலாக்குவதற்கும் UNHCR தீவிரமாக...

அறிவிப்பு (29 ஜூலை 2022)

அகதிகளின் தகவல்களை கண்காணிக்கும் அமைப்பு (TRIS) என்பது மலேசிய அரசாங்கத்தினால் மலேசியாவில் உள்ள அகதிகளைக் கண்காணிக்க செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டமாகும். சமீபத்திய ஆண்டுகளில், அரசாங்கத்தால் தொடங்கப்பட்ட...