မလေးရှားနိုင်ငံအတွင်းရှိ ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူများနှင့် ဒုက္ခသည်များအတွက် အချက်အလက်များ

အကူအညီ

ကိုဗစ်-၁၉

ကိုဗစ်-၁၉၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များ

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာတွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာတွင် မည်ကဲ့သို့ မှတ်ပုံတင်ရမည်နည်း။

 

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ ပြန်လည်နေရာချထားရေး

တတိယနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်း

အခြားတိုင်းပြည်သို့ သွားရောက်ခြင်း

 

အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထုတ်ပြန်ချက်များ

၂၀၂၂ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဥ်နှင့် ပါတ်သက်သော မကြာခဏ မေးလေ့ရှိသည့် မေးခွန်းများ

၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှစတင်၍ ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် သက်တမ်းကုန်စာရွက်စာတမ်းများ သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင်အသစ်လျှောက်ထားခြင်းတို့အတွက် ၎င်းတို့၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပြင်ဆင်ထားပါသည်။...

ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် တိုင်ကြားနည်း

ဖမ်းဆီးခြင်း သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းခြင်းကိစ္စရပ်များပေါ်ပေါက်လာပါက အောက်ပါနည်းလမ်းများမှတဆင့် ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသို့ တိုင်ကြားနိုင်သည်။ ဒုက္ခသည်မလေးရှား ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့်...

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ စာရွက်စာတမ်းများကို လိမ်လည်အသုံးပြုခြင်း

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ စာရွက်စာတမ်းများကို လိမ်လည်အသုံးပြုနေသည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဥ်း၍ ဒုက္ခသည်များနှင့် ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူများထံမှ တိုင်ကြားစာများကို ယူအန်အိတ်ချ်စီအာအနေဖြင့် လက်ခံရရှိထားပါသည်။...