မလေးရှားနိုင်ငံအတွင်းရှိ ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူများနှင့် ဒုက္ခသည်များအတွက် အချက်အလက်များ

အကူအညီ

ကိုဗစ်-၁၉

ကိုဗစ်-၁၉၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များ

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာတွင် မှတ်ပုံတင်ခြင်း

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာတွင် မည်ကဲ့သို့ မှတ်ပုံတင်ရမည်နည်း။

 

သင်၏ ကလေးကို မှတ်ပုံတင်ခြင်း

မွေးကင်းစကလေးအား မည်ကဲ့သို့ စာရင်းသွင်းရမည်နည်း။

 

အချိန်နှင့်တပြေးညီ ထုတ်ပြန်ချက်များ

ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းအခြေအနေ – မိမိကိုယ်တိုင်အကြောင်းကြားသောဖောင်

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာသည် မှတ်ပုံတင်စာရင်းသွင်းထားသော ဒုက္ခသည်များနှင့် ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူများအကြား ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်မှုအခြေအနေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းနေခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်...

ရွေးချယ်ထားသော အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်း

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာထားသည်မှာ ဒုက္ခသည်များ၊ ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံသူများနှင့် စာရွက်စာတမ်းမရှိသောသူများသည်ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်အတွက် ရွေးချယ်ထားသော အစိုးရနှင့်...

စာတို(SMS)မှတဆင့် ဖုန်းနံပါတ်များပြောင်းလဲအသိပေးခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းခြင်း

ယူအန်အိတ်ချ်စီအာ စာရွက်စာတမ်းကိုင်ဆောင်သူများအတွက် ဖုန်းနံပါတ်များ ပြောင်းလဲအသိပေးရန် စာတို(sms)ဝန်ဆောင်မှုကို ဆိုင်းငံ့ခြင်းမရှိဘဲ ချက်ခြင်းရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်။ ဒုက္ခသည်များနှင့်...